Leren ze het dan nooit?

“De recente schandalen bij de stad Sint-Truiden hebben veel dingen geleerd, maar vooral dat een stadsbestuur transparant moet werken.
Wat denk je dan? Een ezel zal zich niet voor de zoveelste keer aan dezelfde steen stoten?
Niets daarvan: een mogelijk nieuwe malversatie doet zich voor bij het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Trupark’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Er zou zich een zaak van ongewenste intimiteiten afgespeeld hebben bij AGB Trupark”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik schrijf zou, want formeel weet ik als gemeenteraadslid met meer dan 35 jaar anciënniteit op de teller niets.Bovendien vormt de gemeenteraad de algemene vergadering van AGB Trupark.
De mensen in de straat weten meer dan de democratische verkozen.
Gelukkig is er dan de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be om de bevolking te informeren. (1)

VOORUIT-fractieleider Gert Stas kreeg geen antwoord op zijn vragen tijdens de laatste gemeenteraad.
De vragen tijdens de Raden van Bestuur worden onvoldoende beantwoord.
Nog erger, democratisch verkozen gemeenteraadsleden, die gekozen worden in de schoot van de gemeenteraad, worden afgedreigd door de voorzitter Bert Stippelmans (cd&v) van AGB Trupark met gerechtelijke procedures als ze iets naar buiten zouden brengen.
Wat heeft het dan voor zin dat we als politieke partijen personen afvaardigen als ze niet mogen terugkoppelen naar de andere verkozenen en de bevolking?
Wat zijn we met informatie, die we als politieke partijen niet mogen gebruiken?

Autonome Gemeentebedrijven (AGB‘s) kunnen dienen om soepeler te werken, maar kunnen niet misbruikt worden om informatie achter te houden voor democratische verkozenen. Ook hier moet transparantie vooropstaan.
Het huidig functioneren van de Sint-Truidense AGB‘s is voor ons de motivatie om in het VOORUIT-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 in te schrijven dat we het functioneren ervan moeten bijsturen.
Als het van VOORUIT afhangt, schaffen we die AGB’s af en brengen we die terug onder het rechtstreeks beheer van de gemeenteraad.

Wie is opnieuw de spin in het web bij dit voorval bij Trupark? Juist, Bert Stippelmans, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van AGB Trupark. Bij de aanwerving van de nieuwe directeur heeft hij als voorzitter ook al een dubieuze rol gespeeld.
Blijkbaar zijn er nog niet genoeg schandalen uitgekomen in Sint-Truiden met cd&v‘ers in de hoofdrol.
Leren ze het dan nooit?
Denken ze echt dat de Christelijke Volkspartij (CVP)-staat nog altijd bestaat? Zo van “ons kan niet gebeuren”.

Zowel de bevolking, als de gemeenteraad hebben dringend recht op de correcte informatie over ‘deze affaire’. En als er zaken gebeurd zijn, die niet door de beugel kunnen, moet er gepast opgetreden worden.

Ik citeer de lokale nieuwswebsite Trudocs: “Opnieuw probeert de stad Sint-Truiden een zaak, die veel vragen oproept te laten uitdoven in geheime vergaderingen en onduidelijke procedures.
Oppositieleden worden juridisch afgedreigd, vragen van journalisten genegeerd.” (1)

De stad Sint-Truiden verdient een beter en vooral transparanter bestuur.”