Legaliseer eindelijk prostitutie!

Naar aanleiding van de belastingsverhogingen voor de prostitutiehuizen op de Luikersteenweg (de Chaussée d’ Amour), die de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 16 april 2012 unaniem heeft goedgekeurd, pleit burgemeester
Ludwig Vandenhove er nogmaals voor om prostitutie te legaliseren.

“Prostitutie, onder alle mogelijke vormen (escortes, internetprostitutie, personen, die thuis ontvangen, raamprostitutie, etc.), legaliseren, is de beste manier om de sector onder controle te houden. Dan moeten hiertoe geen andere middelen gebruikt worden, zoals onder andere het heffen van belastingen.

Tot nu toe zijn de belastingen één van de middelen om de sector in Sint-Truiden in goede banen te leiden en is dat maar één onderdeel van het beleid dat wij als stad hierrond voeren sinds ik burgemeester ben geworden in 1995.”, zegt
Ludwig Vandenhove.  “Natuurlijk zijn de inkomsten ‘meegenomen’, maar het gaat voor alles om een belasting om het beleid te sturen.”

“Voor alle duidelijkheid: het voorstel om belastingsverhoging door te voeren voor de bars op de Luikersteenweg komt van CD&V en Open VLD, maar in het compromis dat wij rond de begroting 2012 gemaakt hadden, en ook gehouden hebben, in tegenstelling tot CD&V en Open VLD, zijn wij daarmee akkoord gegaan. Bovendien is schepen Roland Duchatelet bevoegd voor financiën, ik enkel voor de begroting.”, voegt
Ludwig Vandenhove eraan toe.

“Iedereen kent mijn standpunt over prostitutie: tot het gelegaliseerd is, het toelaten onder zo streng mogelijke voorwaarden en binnen een zo strikt mogelijk kader.
Als ik de manier hoor waarop CD&V en Open VLD erover praten op de gemeenteraad en in de pers, onder andere met betrekking tot de schaarse kledij van de prostituées, en ik hun ontwerp van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Recastrip op de Luikersteenweg in Brustem erop nasla (dat uiteindelijk afgevoerd is door CD&V en Open VLD zelf om één of enkele personen ter wille te zijn als dienstbetoon), dan denk ik dat CD&V en Open VLD de prostitutie eerder weg willen uit Sint-Truiden.
Hoe hypocriet?
De Chaussée d’ Amour hoort bij Sint-Truiden!
Zie ook de cartoon ‘Wat een hypocrisie!’ van 27 februari 2012 op deze website.

Hieromtrent zijn heel wat artikels verschenen in de media, waarin
Ludwig Vandenhove geciteerd wordt.

De standaard, 17 april 2012: ‘De Belastingsverhoging op eroshuizen is een middel om de stadskas te stijven. Het was een voorstel van CD&V en Open VLD waar we het helemaal mee eens zijn. De belastingen zijn een middel om het
beleid te sturen. We houden de bars onder controle en kunnen de uitbreiding intomen. Ook onze andere maatregelen passen in dat
beleid. Om allerlei misbruiken tegen te gaan, is legalisering van het beroep absoluut nodig.’

Het Nieuwsblad, 17 april 2012: De Belastingsverhoging op eroshuizen is een middel om de stadskas te stijven. Het was een voorstel van CD&V en Open VLD waar we het helemaal mee eens zijn. De belastingen zijn een middel om het
beleid te sturen. We houden de bars onder controle en kunnen de uitbreiding intomen. Ook onze andere maatregelen passen in dat
beleid. Om allerlei misbruiken tegen te gaan, is legalisering van het beroep absoluut nodig.’

Het Laatste Nieuws, 17 april 2012: We voeren deze verhoging in eerste instantie door omdat ze toch een rem zet op de groei van de sector. We willen een wildgroei van bars vermijden. Daarom is een verhoging van de belastingen noodzakelijk. Maar we moeten ook niet flauw doen, deze maatregel levert ook extra inkomsten voor de stad op.’
‘De sector zegt dat het crisis is? Dan stel ik mij de vraag waarom de meeste bars nog altijd open zijn. Samen met onze regelmatige politiecontroles moet deze maatregel voorkomen dat iedereen zomaar een bar kan openen. Daar waren alle partijen in de gemeenteraad het over eens en is er een unanieme beslissing genomen.’