Leefbaarheidsbabbels succes!

De tot nu toe georganiseerde leefbaarheidsbabbels (Gingelom op donderdag 1 oktober 2009 en Wilderen - Sint-Truiden op dinsdag 6 oktober 2009) zijn een succes.

De aanwezigen worden, na een korte inleiding van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard en Geert Haesevoets van de provincie Limburg, begeleider van het project, ingedeeld in groepjes (overlast, jeugd, infrastructuur en communicatie).
Onder leiding van studenten van de Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) krijgen ze de gelegenheid om elementen qua overlast in hun buurt aan te brengen en te bespreken.
Door het wisselen van groep (driemaal) kunnen diverse samenlevingsverstorende elementen aan bod komen.
De toekomstige politiemensen (van het PLOT) maken een uitgebreid verslag dat aan alle aanwezigen wordt bezorgd en wordt opgevolgd qua uitvoering.


De aanwezigen krijgen eveneens de kans om kennis te maken met de gemeenschapswacht(en), de wijkinspecteur(s) uit hun omgeving en met de buurtbemiddelaarster, die persoonlijk aanwezig zijn.

Op het einde van de vergadering worden er enkele prijzen verloot onder de aanwezigen.Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>: “Ons project qua leefbaarheid/integrale veiligheid is een voorbeeld voor heel België.

Deze leefbaarheidsbabbels vormen hier, naast alle andere vormen qua communicatie (persberichten; politiekrant; etc.), een essentieel onderdeel van, zeker voor wat het direct contact met de bevolking betreft.


In tegenstelling tot traditionele informatievergaderingen en/of hoorzittingen, waarvan de teneur vaak bepaald wordt door de eerste tussenkomst(en) (vaak negatief, omdat die gebeurt door iemand, die bewust komt om een voor haar/hem belangrijk, maar vaak individueel probleem, aan te kaarten!), verlopen deze leefbaarheidsbabbels op een constructieve en positieve manier.”.

De volgende leefbaarheidsbabbels zijn nog gepland:
- op 12 oktober 2009 om 19.00 uur in cultuurcentrum de Bogaard in Sint-Truiden;
- op 13 oktober 2009 om 19.00 uur in zaal Burchtheem in Brustem;
- op 14 oktober 2009 om 19.00 uur in ontmoetingscentrum De Brug in Nieuwerkerken.

Zie ook de tekstenLokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseert ‘leefbaarheidsbabbels’ en ‘Burgemeesters en overlast’ op deze website.