Laatste politiecollege!

“Vandaag heb ik voor de laatste maal het politiecollege van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgezeten.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Nu ik vanaf maandag 3 december 2012 bestendig député van de provincie Limburg wordt, moet ik ontslag nemen als burgemeester.
De periode van ‘het laatste/de laatste’ is aangebroken.

Ik kan terugkijken op een mooie periode van politiecolleges en politieraden.

Ik wil hiervoor de collega-burgemeesters Charly Moyaerts (van de oprichting van de lokale politie in 2001 tot 7 december 2004 Eddy Baldewijns) van Gingelom en Benny Bamps van Nieuwerkerken, voormalig korpschef Philip Pirard,  huidig korpschef ad interim Jan Gielen en secretaris Maryse Vande Gaer van harte bedanken.

Wij vergaderden telkens op een vast tijdstip: elke 2e woensdag van de maand om 07.30 uur ’s morgens.
Er werd snel gewerkt, veel beslist en veel gelachen: een goede sfeer is nu éénmaal bevorderlijk voor de kwaliteit en de snelheid van beslissen!

Ik heb mijn collega-burgemeesters altijd gerespecteerd, ook al komen ze uit zogeheten kleine(re) gemeenten ten opzichte van de stad Sint-Truiden.
Alle beslissingen in het politiecollege zijn altijd in unanimiteit genomen en ik heb nooit van de wettelijke meerderheid van de stad Sint-Truiden gebruik gemaakt.

Ik heb de samenwerking tussen gemeenten en steden in het kader van de politiehervorming altijd een goede aanpak gevonden van hoe er ook op andere beleidsdomeinen meer en beter zou kunnen samengewerkt worden.
Ik ben niet voor verdere fusies van gemeenten en steden, wel voor een verder doorgedreven samenwerking.
Zie onder andere de tekst “Samenwerken, ook qua cameragebruik!” van 6 november 2012 op deze website.

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft een voorbeeldrol hebben.
Dit is de reden waarom er heel wat initiatieven en projecten door andere politiezones zijn/worden overgenomen. Hier zijn verschillende redenen voor, maar zeker ook de goede samenwerking tussen de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden.
Wat een schril contrast met heel wat andere zones.”

Zie onder andere de teksten “Het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken is klaar” van 26 april 2012 en “Bestendig député: bedankt!” van 19 november 2012 op deze website.