Korterittencontract: Sint-Truiden gaat opnieuw op zoek naar 250 stappers en trappers

Sint-Truiden voert een duurzaam beleid, ook op het vlak van mobiliteit. Vandaar dit jaar weer het initiatief van het korterittencontract.

Na het succesvolle pilootproject in 2004, neemt de stad Sint-Truiden dit jaar, als één van de twee Limburgse gemeenten, opnieuw deel aan de korterittencampagne. De bedoeling is dat deelnemers zich registreren en engageren om gedurende drie maanden 1/5 van hun autoritten te vervangen door stap- en fietsverplaatsingen.

Ondersteund door de andere contractgenoten houden de deelnemers hun gereduceerde autokilometers bij in een logboekje. Het is zeker niet de bedoeling om van deze campagne een wedstrijd te maken. We vertrouwen er dan ook op dat deelnemers naar eer en geweten hun logboekje zullen invullen.

Met de gestegen benzineprijzen, maar vooral met de huidige aandacht voor alles wat te maken heeft met het gezondheidsgebeuren en dit in combinatie met effectieve beweging, is deze actie een ideaal startmoment om te werken aan onze conditie. Naast de persoonlijke voordelen die we kunnen realiseren, wordt ook het milieu er beter van (minder uitlaatgassen dus ook minder fijn stof in de lucht) en dragen we bij tot een daling van de aandoeningen ten gevolge van de luchtvervuiling.

Net zoals in het pilootproject, zal het stadsbestuur ook dit jaar weer praktische prijzen aankopen voor iedere deelnemer en zal er een prijs ter waarde van circa 250,00 EUR worden verloot onder de inzenders van het logboekje.

Peter van de 2004-campagne, Alain Coninx, geeft de fakkel in Vlaanderen door aan wielerjournalist Michel Wuyts.

Tot op heden gingen al 150 personen dit contract aan. Dit wil ook zeggen dat we nog 100 deelnemers moeten vinden, willen we de vooropgestelde doelstelling van 250 deelnemers bereiken. Hopelijk laten de Truienaars nog eens zien dat ze een ‘ras apoat’ zijn.

Kandidaat-deelnemers kunnen contact opnemen met de mobiliteitsambtenaar Johan Vangeffelen, tel. 011-70 14 81 of e-mail: johan.vangeffelen@sint-truiden.be.