Klimaatplan Vlaamse regering: te weinig en te laat!

“In feite is het beschamend dat de Vlaamse regering er pas vorige week in geslaagd is een akkoord te bereiken over een zogenaamd klimaatplan, terwijl de 26ste Conference of the Parties on Climate Change (COP26) in Glasgow (Schotland) al aan de gang was.

Als we al kunnen spreken over een klimaatakkoord dat N-VA, CD&V en Open Vld afgesloten hebben”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op de valreep heeft de Vlaamse regering beslist om de uitstoot tegen 2030 met 40% in plaats van met 35% te verminderen. De Europese Unie (EU) mikt evenwel hoger: 47% in de niet-Emissions Trading System (ETS) sectoren. En dan durft minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir nog te spreken over ‘realistisch ambitieus’.
Het gaat om een daling in transport, gebouwen, landbouw en bedrijven.

De weken voorafgaande aan dit compromis was er een echte aankondigingspolitiek op diverse beleidsdomeinen, zoals de kilometerheffing, die opnieuw op tafel kwam. De realiteit is echter anders.

België moet die -47%-inspanning nog onderling verdelen, maar met de 40% van Vlaanderen zullen Brussel en Wallonië meer moeten doen om dit te compenseren. Van solidariteit is er bijgevolg geen sprake. Nochtans eindigt het klimaatverhaal niet aan de grenzen van de gewesten en zou klimaat precies een thema moeten zijn wat best federaal zou aangepakt worden.

Nog een bevestiging dat het hierbij allesbehalve over een solidair verhaal gaat: de grootste inspanningen in Vlaanderen moeten duidelijk komen van de gezinnen.

Het Vlaamse klimaatplan bevat heel wat tekortkomingen:

-het is onmogelijk om via berekeningen het echte effect van het plan door te rekenen.
In welke mate is het document dan realistisch?;
-het plan is eerder een samenraapsel van losse, weinig doorgerekende maatregelen, laat staan dat er sprake is van een structurele aanpak van het klimaatprobleem;
-met 40% blijven we onder de Europees vooropgestelde norm van 47%, nochtans net op een ogenblik dat ook in onze omgeving de gevolgen van de klimaatopwarming steeds duidelijker worden. Denken we onder andere maar aan de overstromingen van deze zomer in Wallonië;
-er worden maatregelen aangekondigd, die helemaal geen Vlaamse bevoegdheid zijn. De inschrijving van voertuigen is bijvoorbeeld een federale bevoegdheid. Zo kan een vermindering van het percentage CO2 uitstoot gerealiseerd worden zonder zelf een echt beleid te voeren, zoals investeren in een degelijk en goed openbaar vervoer;
-zal Vlaanderen de al te lage doelstelling effectief kunnen realiseren tegen 2030? Een aantal maatregelen zullen immers pas ingaan tegen 2026, 2029, etc.;
-de focus ligt op het individu, niet op het collectief.
Het Vlaams klimaatplan houdt zeker geen sociaal klimaatbeleid in: geen grote investeringen in openbaar vervoer, geen sterke toename van energiezuinige sociale woningen, geen collectieve renovatieplannen en te weinig investeringen in hernieuwbare energie.
Elke Vlaming moet maar zelf haar/zijn plan trekken om elektrisch te gaan rijden of om een gekocht huis te renoveren.
De zwaarste lasten komen op de zwakste schouders terecht, het zogeheten Mattheuseffect wordt weer maar eens versterkt;
-echte structurele maatregelen komen er opnieuw niet, zoals bijvoorbeeld een vorm van betonstop op het vlak van ruimtelijke ordening. (1)

En dan wil Vlaanderen nog dat de EU de klimaatambities naar beneden zou bij stellen, dat is de wereld op zijn kop!

De overheid moet sturend durven optreden, een echt kader durven uittekenen en het goede voorbeeld geven op het vlak van het terugdringen van de CO2 uitstoot.
Iedereen zal daarin haar/zijn verantwoordelijkheid moeten in opnemen en de overheid zal binnen dat kader bindende en afdwingbare afspraken en regels moeten opleggen, afdwingen en handhaven. Neen, dat is niet populair bij de bevolking, maar je gaat toch niet in de politiek om enkel populaire beslissingen te nemen. Bovendien zal een klimaatbeleid sociaal en rechtvaardig zijn, of niet zijn. (2)
Het Vlaams (klimaat)plan voldoet hier geenszins aan.”