Kinderkunstmonument ‘KiKuMo’

De stad Sint-Truiden heeft zijn kindermonument: 'KiKuMo'. Hiermee komt er weer een kunstwerk in het straatbeeld bij.De stad Sint-Truiden is een stad die leeft. Ook kinderen vinden op diverse vlakken er hun gading.

Naar aanleiding van een grootschalig behoeftenonderzoek bij kinderen en jongeren blijkt uit de resultaten dat de jeugd van Sint-Truiden in grote mate tevreden is met het aanbod van hun stad. Denken we hierbij maar aan de vele jeugdinitiatieven zoals de vakantiewerking jeugd, sport en spel, speelpleinwerking, speelstraten, de bouwspeelplaats, het kinderfestival Joy Joy, de verschillende speelpleinen, diverse inspraak- en participatieprojecten, de kinderraad, enz. 

Ook door de andere stedelijke diensten en de provincie Limburg zijn er vele inspanningen geleverd om het welzijn van de jeugd te bevorderen. Het is bijgevolg belangrijk om kinderen blijvend in de aandacht te stellen. De jeugd moet bij manier van spreken horizontaal op alle beleidsvlakken aanwezig zijn. "Kinderen en jongeren zinvol en creatief bezighouden is de beste remedie tegen het feit dat ze dingen doen, die ze beter niet zouden doen" is een frequente uitspraak van burgemeester Ludwig Vandenhove.

Na vele besprekingen tijdens de werkvergaderingen van de kinderraad maar ook op de voorbereidingsmomenten van het tienerforum is het idee van een kinderkunstmonument ontstaan en gegroeid.

De jeugddienst heeft, in navolging van deze oproep, contacten gelegd met de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten.

Het opzet was om een kinderkunstmonument te realiseren voor en door kinderen. De leerlingen van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten werkten mee aan de ideeën, de ontwerpen en de uitwerking van het kinderkunstmonument. Diverse maquettes van mogelijke kinderkunstmonumenten werden gemaakt. Tijdens het tienerforum op vrijdag 13 mei 205 werden de maquettes van het nog te realiseren kinderkunstmonument voorgesteld.

Uiteindelijk en na veel beraadslaging viel de keuze op het ontwerp dat vooral volgende symboliek nastreeft: het kinderkunstmonument ‘KiKuMo’ brengt de relatie tussen de kinderen en de volwassen bevolking van de stad Sint-Truiden in beeld.

Het kunstwerk stelt de aantrekkingskracht van communicatie en internet op kinderen voor, maar er is creatieve ruimte gelaten aan de toeschouwer/gebruiker van het kunstwerk. Door het kader te laten draaien om zijn as, beeldt de jonge ontwerper de diverse mogelijkheden uit om de jeugd te laten deelnemen aan het Sint-Truidense leven. De twee joysticks beklemtonen de relatie tussen kinderen en volwassenen op een positieve manier en nodigen passerende kinderen en jongeren uit om het beeld actief te gebruiken. Via het beeld kunnen jongeren de mogelijkheden bekijken die de stad hen biedt. Op de sokkel zijn daarom straalsgewijs in alle richtingen organisaties weergegeven die instaan voor sport, spel, informatie, cultuur, educatie, enz.

KiKuMo (kinderkunstmonument) is geboren.

Als blijk van waardering maar ook om toekomstgericht steeds blijvende aandacht te hebben voor een kindvriendelijk beleid, wenst de kinderraad dit uniek kinderkunstmonument ‘KiKuMo’ te verankeren. 

Na een lange zoektocht naar mogelijke locaties werd het Stationsplein uiteindelijk als definitieve plaats voor de inplanting vastgelegd, vlak naast het beeld 'De Bink' van Sint-Truidens beeldhouwer Jos Schrijnemakers dat de 'echte Truienaar' symboliseert. Het Stationsplein is dagelijks een plaats waar enorm veel kinderen en volwassenen toekomen of vertrekken naar school, werk of thuisomgeving en ligt vlak naast de jeugddienst. Bovendien benadrukt de vestiging van dit beeld op het Stationsplein het belang van het openbaar vervoer voor de jeugd. Dagelijks zullen veel kinderen en volwassenen tot het kindermonument ‘KiKuMo’ worden aangetrokken.

Via dit kinderkunstmonument 'KiKuMo' wordt ook het beleid verder uitgetekend van de stad Sint-Truiden om meer beelden en kunstwerken in het straatbeeld te krijgen.

Dit kinderkunstmonument werd financieel mogelijk gemaakt dankzij de kinderraad van Sint-Truiden met de boodschap: ‘Kinderen hebben een stem, luister naar hen!’

Het kunstwerk werd ontworpen door Ibert Haex, leerling van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten.

Ook wensen we in het bijzonder alle scholen van het lager onderwijs van Sint-Truiden te bedanken voor de jarenlange positieve medewerking aan heel wat kinderprojecten. Als blijk van waardering werden al deze scholen genomineerd als zeer kindvriendelijke school. Ieder schoollocatie van het lager onderwijs ontvangt een kopie van het kinderkunstmonument. We zijn ervan overtuigd dat deze kopie in iedere school een unieke plaats zal krijgen te midden van de vele glimlachende kinderen. 

Het gaat om de volgende scholen:

Gemeenschapsonderwijs basisschool Klavertje 5

Gemeenschapsbasisschool Schuttershof

Gemeenschapsbasisschool Villa de Raam

Vrije basisschool "t Zonnetje' Melveren

Vrije basisschool Heilig Hart - Sint-Trudo

Vrije basisschool Heilig Hart - Sint-Trudo, wijkschool Zepperenweg

Vrije basisschool Heilig Hart - Sint-Trudo, wijkschool Bevingen

Vrije basisschool Klim-op

Vrije basisschool Klim-op Kortenbos

Vrije basisschool Sint-Rita

Gemeenschapsschool voor buitengewoon lager onderwijs ‘De Bloesem’

Vrij buitengewoon lager onderwijs ‘Sint Jan Berchmansschool’

Vrije basisschool 'de Boomhut' Brustem

Gemeenschapsbasisschool Wilderen

Gemeenschapsbasisschool Engelmanshoven

Vrije basisschool "t Vlindertje' Velm

Basisschool Sint-Aloysius

'De toekomst is aan de jeugd'. Ook dit kinderkunstmonument 'KiKuMo' is daar weer een uiting van.