Kies resoluut voor openbaar vervoer

“2024 wordt het jaar van ‘alle’ verkiezingen. Dus de uitgelezen kans om een kwalitatief goed en duurzaam openbaar vervoer, zeker voor Limburg, hoog op de politieke agenda te plaatsen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De Limburgse media staan vol van de slechte dienstverlening, zowel van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel (federale bevoegdheid)(1), als van De Lijn (Vlaamse bevoegdheid)(2).
Terecht!

Er is daarvoor maar één oplossing: meer en volgehouden investeringen in het openbaar vervoer. Dus een plan op langere termijn.
Met een goed uitgebouwd trein- en busvervoer zou de burger automatisch de auto meer thuis laten. 
Waarom zou je nog voor de wagen kiezen als het openbaar vervoer u even snel of sneller op uw bestemming kan brengen? Ik ben daar zelf een voorbeeld van: ik neem de trein naar Brussel, omdat ik op iets meer dan een uur in de Senaat of in het Vlaams Parlement ben, dat haal ik met de auto nooit.

En er is de milieu- en klimaatproblematiek. Ook daarvoor is meer en beter openbaar vervoer één van de oplossingen. 

Dat betekent een globaal plan met een visie op lange termijn en een resolute keuze voor collectief vervoer in plaats van voor de auto.
Met het oorspronkelijke Spartacusplan van wijlen Steve Stevaert hadden wij dat in Limburg.

Spartacus had een dubbel doel: een betere ontsluiting van Limburg met de rest van België en Vlaanderen via de spoorwegen en een goede interne verbinding tussen de Limburgse gemeenten en steden via De Lijn.

Laten we alleszins vanuit Limburg aan zo een visie werken.
In feite zouden alle Limburgse politieke partijen zich hierachter moeten scharen en met één stem in Brussel, federaal en Vlaams, gaan verdedigen. Want ook dat is veranderd: in het eerste gedeelte van mijn politieke loopbaan werd er in Limburg rond belangrijke dossiers veel meer over de partijgrenzen heen gesproken en werden die ééndrachtig verdedigd in Brussel. De Universiteit Hasselt (UHasselt) is daar het beste voorbeeld van.

Het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk privatiseren? Neen, dat is geen oplossing.
Openbaar vervoer is een basistaak van de overheid en dat moet zo blijven. Wel is het noodzakelijk om de structuur van de Belgische Spoorwegen opnieuw te veréénvoudigen, kortom opnieuw één maatschappij.

VOORUIT blijft gaan voor de uitbouw van een sterk openbaar vervoer in Limburg.” 
___