Kan u me even binnenlaten?

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gaat de komende maanden extra aandacht besteden aan acties tegen inbraken in appartementsgebouwen.
Op vrijdag 4 maart 2011 werd het project officieel voorgesteld op Sint-Anneke 26 in/> Sint-Truiden.


“Naast de eengezinswoningen zijn appartementsgebouwen vaak het doelwit van inbrekers. Inbrekers proberen via een smoes het appartementsgebouw binnen te dringen waar ze dan toegang hebben tot elke individuele inkomdeur. Daarom wil de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken met enkele eenvoudige tips de inwoners van appartementsgebouwen op weg helpen zich nog beter tegen inbraak te beschermen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, voorzitter van het politiecollege en de politieraad van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. 


In 2010 waren er 53 inbraken in appartementen in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

De wijkinspecteurs zullen alle appartementsgebouwen van de lokale politiezone van een affiche voorzien en elke bewoner van het gebouw ontvangt een kaartje met tips. Alle syndici van de Sint-Truidense appartementsgebouwen zullen eveneens samengebracht worden en specifiek aangesproken worden.

Goede sociale contacten tussen de bewoners zijn niet alleen een goede garantie voor het algemene welbevinden en het veiligheidsgevoel, maar spelen ook een grote rol in de strijd tegen inbraken. Daarom vinden het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het belangrijk dat de sociale contacten tussen bewoners, eveneens in appartementen, gestimuleerd worden en financieel gesteund worden.
De preventiedienst van de stad Sint-Truiden zal de komende maanden de bewoners van appartementsgebouwen extra motiveren om gebruik te maken van alle mogelijkheden, die er zijn om buurtgerichten activiteiten te organiseren. Het blijkt immers dat er minder buurtcomités actief zijn en/of buurtactiviteiten (slechts een 3-tal) georganiseerd worden in buurten en/of straten waar er appartementsgebouwen gevestigd zijn.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Iedere inwoner van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan voor haar/zijn woning een uitgebreid technopreventief advies aanvragen.
De preventiedienst geeft gratis advies en tips om burgers tegen inbraken te wapenen.
Een technopreventief adviseur gaat bij de aanvrager langs en geeft kosteloos en objectief advies over het beveiligen van de woning tegen inbraak.

Het stimuleren van de inwoners om hun woning te beveiligen tegen inbraak gaat verder dan louter sensibiliseren en informeren.
Via een premiestelsel inbraakbeveiliging probeert de stad Sint-Truiden financieel tegemoet te komen aan iedereen die haar/zijn eigendom beveiligt.
Dit premiestelsel inbraakpreventie wordt reeds vanaf 1997 succesvol toegepast in Sint-Truiden.
In Gingelom en Nieuwerkerken kwam het systeem in voege in de loop van 2003.

Reeds heel wat Truienaren maakten in de loop der jaren gebruik van deze financiële tegemoetkoming.

Daarenboven kunnen gezinnen, die beslissen hun woning te beveiligen, genieten van een belastingsvermindering, die gelijk is aan 50 % van de werkelijk betaalde uitgaven met een plafond dat bepaald is op 710,00 EUR voor het aanslagjaar 2012.
De belastingsvermindering geldt voor de installatie van materiaal ter bescherming tegen diefstal en brand uitgevoerd door een erkend aannemer.

“De stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doen er alles aan om een actief preventiebeleid te voeren, omdat preventie een essentieel onderdeel is de van globale veiligheidsketen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie ook de website www.preventie-sint-truiden.be.