Justitie & Handhaving 2024

Op dinsdag 21 november 2023 vond de bespreking van de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) van Justitie & Handhaving plaats in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement.

Zoals ik al zo vaak gezegd heb, nuanceer ik sterk de portefeuille Justitie & Handhaving op Vlaams niveau”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Justitie is nog altijd - gelukkig maar - een federale bevoegdheid. Dat getracht wordt de handhaving van de diverse decreten te verbeteren, te verhogen en beter te stroomlijnen, is wel een goede zaak.

In feite bevat de bevoegdheid Justitie op Vlaams niveau nu een aantal taken, die tot voor deze legislatuur bij Welzijn zaten.
Is dat al dan niet een goede evolutie?
Wat mij betreft niet, het gaat eerder om een politieke dan om een beleidsmatige of inhoudelijke benadering. 
De N-VA in het algemeen en de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in het bijzonder willen het nu éénmaal voorstellen alsof Justitie meer en meer een Vlaamse bevoegdheid is en/of wordt. Dat klopt echter geenszins.(1)
Vermits bepaalde bevoegdheden van Welzijn naar Justitie & Handhaving gegaan zijn, is een goede samenwerking tussen beide Vlaams agentschappen meer dan ooit nodig.
Hoe verloopt die samenwerking?
Hoe zit het met het luik preventie? Maakt de beleidskeuze net niet dat daar minder aandacht naar gaat?

Naast deze eerder algemene beschouwingen, stelde ik tevens een aantal concrete vragen:
-hoe zit de samenwerking met de recent aangestelde Nationale Drugscommissaris?
Is die structureel?;
-het gegeven dat het steeds moeilijker is om organisaties te vinden, die werkstraffen willen laten uitvoeren, zie ik als een probleem.
In mijn hoofde zijn werkstraffen juist een mogelijk alternatief voor gevangenisstraffen; 
Wat plant u hieraan te doen?;
-hoe zit het lik-op-stukbeleid?
Wordt er niet teveel met die titel geschermd zonder dat er op het terrein echt iets gebeurt?
Hoe zit het met de samenwerking met federaal rond meer bestuurlijke handhaving?
Federaal is er een nieuwe wetgeving gestemd, hoe zit het met het al lang aangekondigd Vlaams decreet?; 
-er is een stijgend gebruik van enkelbanden.
Is dit een bewust beleid of is dit (enkel) een gevolg van de federale keuze om minder gevangenisstraffen uit te spreken om het probleem van de overbevolking van gevangenissen aan te pakken?; 
-het zogeheten criminaliteitsplatform (2) gaat uitgebreid worden naar alle lokale besturen en inspectiediensten toe.
Gaat dit nog deze legislatuur gebeuren?; 
-uit de BBT Justitie en Handhaving en de algemene toelichting kan nieuw beleid afgeleid worden van 14,0 miljoen euro en een terugdraai van kredieten in de begrotingsopmaak (BO) van 2023 van 12,2 miljoen euro.
In de tabel netto-beleidsruimte is er sprake van een nieuw beleid van 9,0 miljoen euro en een terugdraai van kredieten BO 2023 van 7,2 miljoen euro.
Welke cijfers zijn uiteindelijk correct?; 
-in de meeste BBT’s worden prestatie-indicatoren voorgesteld, maar onder andere bij Justitie & Handhaving niet. Waarom niet?

Omwille van de hoger aangehaalde bemerkingen en vragen heb ik namens VOORUIT tegen deze BBT gestemd.”
___