Jobstudenten bereiden zich voor op de vakantie!

De stad Sint-Truiden voert ook in 2008 een actief en gestructureerd jobstudentenbeleid.
“Dit is één van de speerpunten binnen een degelijk en kwalitatief jongeren- en werkgelegenheidsbeleid”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.


Om zich voor te bereiden op de komende vakantieperiode kwamen de kandidaat-jobstudenten op zaterdag 17 mei 2008 samen in de Academiezaal. Er werd hun verteld wat er tijdens hun werkperiode van hen verwacht wordt en ze konden ook al eens kennismaken met hun toekomstige collega’s.

In heel wat stedelijke sectoren werken er jobstudenten: jeugd, welzijn, kinderopvang, sport, cultuur en groen en milieu.

Ook kunnen de Truiense jongeren vanaf 15 jaar in het kader van het jongerenpartnership en het ecologisch onkruidbestrijdingsteam weer op een nuttige manier een zakcentje verdienen bij de milieudienst.
Als tegenprestatie vraagt de stad Sint-Truiden dat zij met verantwoordelijkheidszin en milieubewust meewerken aan hun leefomgeving.

Burgemeester Ludwig Vandenhove vindt het belangrijk om de drempel tussen onderwijs en werk voor de jongeren zo laag mogelijk te houden. Juist daarom biedt het stadsbestuur aan zoveel mogelijk jongeren de kans om een studentenjob uit te oefenen of aan een werkstage binnen de stedelijke diensten deel te nemen.
“Als de overheid in het algemeen en de stad Sint-Truiden in het bijzonder het voorbeeld niet geven, dan kunnen we dit zeker niet verwachten van de privésector”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Jobstudent zijn bij de stad Sint-Truiden betekent dan ook veel meer dan alleen maar wat zakgeld verdienen. Studenten kunnen werkervaring opdoen, leren omgaan en samenwerken met professionele collega’s, de structuur van de stad beter leren kennen en zichzelf ontplooien.

Op initiatief van Ludwig Vandenhove moet elk personeelslid dat aan de slag gaat bij het stadsbestuur, dus ook de jobstudenten, een verklaring ondertekenen waarin zij of hij zich uitspreekt voor respect voor de collega’s en tegen racisme op de werkvloer.
Ludwig Vandenhove benadrukte dit nog eens in zijn inleiding voor de toekomstige jobstudenten, samen met het feit dat zij tijdens de maanden juli en augustus het imago van de stad Sint-Truiden mee hoog moeten houden.

“(Groot)ouders, die hun (klein)kinderen toevertrouwen aan de verschillende vakantiewerken van de stad Sint-Truiden, kunnen gerust zijn”, aldus Ludwig Vandenhove. “Ze zijn in goede handen”