Jan Superpolitieman wijst burger op hun verantwoordelijkheid

Onder deze titel verscheen een artikel over het interactief prentenboek Jan Superpolitieman in Lokaal, het magazine van de lokale besturen (15 februari 2012).

“Dit is nog maar eens een bewijs van de goede werking en de voorbeeldfunctie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden.
Over gans Vlaanderen zijn al veel politiezones en gemeenten/steden, die het boekje aangevraagd hebben en/of die ons voorbeeld willen volgen.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het artikel.

 

 

Met haar interactief prentenboek Jan Superpolitieman wil schrijfster en illustrator Kim Herbots ouders via hun kinderen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid.

 

 

Kim Herbots is preventieambtenaar en weet dat het subjectief veiligheidsgevoel van de burgers verhoogt door overlast te voorkomen en kleine ergernissen bespreekbaar te maken. Met het boek wijst ze kleuters en jonge lezertjes van de eerste graad van het lager onderwijs op verkeerd gedrag van hun ouders en speelt ze in op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Jan Superpolitieman toont kinderen wat er allemaal mis kan gaan als volwassenen dingen doen die niet mogen: te snel rijden, verkeerd parkeren, sluikstorten, sigarettenpeuken op de grond gooien, geluidsoverlast veroorzaken. Na het verhaal kunnen de lezertjes de grote politietoets afleggen. Ze krijgen dan een politiediploma en een aantal boetebonnetjes. Hiermee mogen ze volwassenen uit hun omgeving beboeten voor foutief gedrag en een gepaste straf bedenken. 'Wij hopen dat volwassenen die worden beboet door hun eigen kinderen, op deze manier stilstaan bij hun gedrag en verantwoordeliikheid en in de toekomst beter nadenken over de gevolgen van dit gedrag,' aldus Kim Herbots.

 

Het prentenboek wordt door de preventiedienst overhandigd aan kleuters en leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs die met hun klas een bezoek brengen aan het politiehuis of de preventiedienst.

 

In 2008 zette de preventiedienst de preventieve campagne voor hoffelijkheid op met het poppenspel Hoffelijke Hendrik en een werkboekje voor kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar. Hierin kwamen thema's zoals verdraagzaamheid, respect en integrale veiligheid aan bod.

 

Ook de gewesteliike brandweer Sint-Truiden ontwikkelde enkele jaren geleden een kleurboekje voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar om de brandpreventielessen op een speelse manier aan te leren.

 

Zie ook de tekst ‘Jan Superpolitieman’ van 24 januari 2012 op deze website.