Jacht op stropers!

In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 oktober 2008 organiseerde de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een controleactie op stroperij.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken houdt permanent controle op stroperij op de ruilverkavelingen en stropers worden streng aangepakt.
In de ogen van, de gemiddelde burger worden jagers nogal eens geassocieerd met stropers. Dit is nochtans een misvatting!

 

 

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken sloot een samenwerkingsprotocol af met de verschillende wildbeheerseenheden, die op het grondgebied van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken actief zijn.
In dat protocol is overeengekomen dat jagers en veldwachters alle overlastproblemen aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken melden. Het gaat hierbij om problemen zoals zwerfvuil, de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer op de ruilverkavelingswegen, stropen, afval verbranden, vandalisme, de éénmeterstrook niet respecteren, onduidelijke verkeersborden, het verwijderen van bomen, … 

 

“Het is dankzij mijn goede vriend en voormalig sp.a-schepen in Sint-Truiden Jef Thewis dat ik de jagerswereld heb leren kennen en dat wij als politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hierrond initiatieven nemen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove. “Wat dit betreft verwierf de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dan ook een voorbeeldfunctie ten aanzien van heel wat andere gemeenten, steden en politiezones.”

 

Er is ook een overlegorgaan opgericht waarin zowel de jagers en veldwachters, als de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zetelen.
Dat overlegorgaan komt regelmatig samen om na te gaan welke problemen er zich in de OPEN ruimte voordoen.

 

 

De jagers en veldwachters zorgen voor de veiligheid van de andere gebruikers van de OPEN ruimte door hen te verwittigen als er jachtactiviteiten bezig zijn. In dit verband is bijvoorbeeld ook afgesproken dat er speciale sensibiliserings- en/of waarschuwingsborden in de velden zullen geplaatst worden als er jachtactiviteiten plaatsvinden om de andere bezoekers te waarschuwen.

 

 

Deze acties kaderen in het gebruik van de OPEN ruimte, waarbij alle groepen zoals landbouwers, fietsers, natuurliefhebbers, recreanten, wandelaars, jagers etc. evenwichtig aan bod moeten kunnen komen.
“De OPEN ruimte is van iedereen en iedereen moet er dan ook gezamenlijk zorg voor dragen.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

 

 

“Voor mij is dit nog maar eens een voorbeeld dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken echt bezig is met alle problemen, die zich op het grondgebied van de drie gemeenten kunnen voordoen.”

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Ludwig Vandenhove (echt) op jacht!’ en  Is Ludwig Vandenhove een jager?' op deze website.