Ja, er is nood aan geluidsflitspalen

“In meer en meer gemeenten worden inwoners geconfronteerd met auto’s en moto’s, die overdreven veel lawaai maken, lees ‘opgefokt zijn’.
Luidruchtige voertuigen zijn zelfs geen uitzondering meer in kleine dorpskernen”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Ik word er vaak over aangesproken. En de reactie is dan “de overheid doet er niets aan”.
Preventieve controles kunnen een signaal zijn voor de bevolking, maar dat is onvoldoende.

Nu de zomer er - hopelijk - aankomt en mensen langer buiten zitten of verblijven, zullen die klachten ongetwijfeld toenemen. Maar het is moeilijk voor de lokale politiezones om er effectief tegen op te treden.
De bestuurder moet op heterdaad kunnen betrapt worden en de lokale politie moet kunnen vaststellen dat het harde geluid storend is.(1)

De technologie moet uiteraard op punt staan. Want tegelijkertijd als een onschuldige auto passeert met een vliegtuig en/of een andere luide knal zal er eventueel een overtreding vastgesteld worden. Bovendien moeten op wettelijk en gerechtelijk vlak de nodige aanpassingen gebeuren, opdat zulke geluidsflitspalen zouden mogen aangewend worden.

We zijn er dus nog niet, maar er moet én technisch én qua wetgeving doorgewerkt worden. 

Te luidruchtige voertuigen zijn een belangrijke actuele vorm van overlast en daar liggen burgers wakker van. Dus moeten we als overheid alle mogelijke inspanningen  doen om dat probleem aan te pakken.

Wordt vervolgd, hopelijk zo snel mogelijk.” 
___    

Tags: