Israël en Palestina: België doe uw werk! 

Als Israël geen leefbaar plan heeft voor het einde van de oorlog, of geen plan dat enigszins aanvaardbaar is voor de rest van de wereld, wordt het de onvervreemdbare plicht van België om als Europese Unie (EU)-voorzitter menselijke waardigheid, het oorlogsrecht en het internationaal recht opnieuw in het conflict te brengen. (1)(2)(3)
___