Imago federale/lokale politie

“Voor mij is het onbegrijpelijk dat de commissaris –generaal van de federale politie Catherine De Bolle ‘aan een plan werkt waarbij het verboden wordt om alcoholhoudende dranken te bewaren of te drinken binnen de gebouwen van de federale politie.’ (*)”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

 

Hiermee wordt ten onrechte het imago van de politie gecreëerd dat er (veel) alcohol zou gedronken worden tijdens de diensturen.

En vermits perceptie in is in onze huidige maatschappij zal hierdoor het beeld van de politie bij de bevolking er zeker niet op verbeteren.

 

Wat is er nu fout als er nieuwe personeelsleden in dienst komen en/of collega’s met pensioen gaan en er een drink georganiseerd wordt na de diensturen?

Sinds de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken in 2006 verhuisd is naar het Clockempoortcomplex, Sluisberg 1 in Sint –Truiden heb ik dit als voorzitter van de politiezone Sint –Truiden – Gingelom - Nieuwerkerken zelfs ingevoerd en gestimuleerd.

Voor mij hebben dit soort samenkomsten precies een belangrijk sociaal aspect en is er niets aan de hand als de betrokken politieagenten niet de auto nemen om huiswaarts te keren.

 

Ja, dit soort voorstellen en de verslaggeving ervan zijn enorm slecht voor het imago van de politie. En dan maar geld uitgeven, al dan niet aan private reclamebureaus, om dat imago precies op te krikken.

 

En om niet het gevaar te lopen dat alles op één hoop gegooid wordt en uit zijn context gerukt wordt, ben ik het wel eens met de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om alcohol –en/of drugsgebruik bij brandweerpersoneel strenger te controleren omwille van de veiligheid van de burgers, die op hen een beroep doen en/of van  henzelf (**).”

 

Zie onder andere de teksten “Niet alle politiemensen zijn ‘geldwolven!”’ van 31 januari 2012 en “Tentoonstelling in het politiehuis” van 30 april 2008 op deze website.   

 

(*) Zie ook “Politie mag geen Nieuwjaar meer vieren wegens alcoholmisbruik”, Het Nieuwsblad, 20 november 2011

 

(**) Zie ook “Ook brandweer moet straks in het zakje blazen”, De Morgen, 5 januari 2013, p.13