Ik ben tevreden!

“Bij het einde van de legislatuur, voor verkiezingen, geven de verschillende media altijd punten aan de politici”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik relativeer zulke rapporten altijd, maar natuurlijk is het plezanter dat het positief is in plaats van negatief.
“De krant ‘Het Nieuwsblad’ publiceerde de cijfers voor de Vlaamse Parlementsleden op donderdag 28 maart 2024.(1)

Ik ben tevreden van mijn cijfers en zeker van de commentaar.
Mijn sturm und drang is niet verminderd, ik heb mij gewoon aangepast aan het Vlaams Parlement. En ik pak het inderdaad iets gezapiger aan, daarom wou ik net voor mijn laatste parlementaire mandaat naar het Vlaams Parlement, daar kan dat.
Ik vond/vind dat ik dat verdien(de) na mijn lange politieke loopbaan. 

Hieronder leest u wat Het Nieuwsblad over mij te zeggen heeft:


Er blijft een hemelsbreed verschil tussen het federaal en het Vlaams Parlement.
Ik heb altijd het Vlaams Parlement al minder politiek en veel te ambtelijk gevonden ten opzichte van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De aanwezigheid van de Waalse collega’s speelt daarin een belangrijke rol.
Er wordt niet voor niets gesproken door sommigen over het Vlaams Parlement gesproken als ‘kleuterparlement’. 
Ik wou dat eens ervaren, vandaar mijn keuze vijf jaar geleden voor het Vlaamse niveau.
Eerlijk, het is nog erger dan ik dacht.

Ik blijf bij mijn standpunt: elke gemeenschap en/of gewest moet een eigen parlement blijven behouden, maar we moeten durven nadenken over het opnieuw invoeren van dubbelmandaten, weliswaar slechts éénmaal betaald. Zo zouden regionale parlementen nuttiger werk kunnen leveren (“mekaar niet bezig houden om mekaar bezig te houden”) en via het federale niveau zouden Brusselse, Waalse en Vlaamse politici opnieuw nauwer contact met elkaar hebben en hopelijk opnieuw wat meer wederzijds respect en begrip voor elkaar opbrengen.
Droom ik? Misschien, maar een politicus, die geen dromen meer heeft, stopt beter.”
___