Iedereen zijn verantwoordelijkheid!

Het is de taak van de overheid in het algemeen en de politiek in het bijzonder om zoveel mogelijk op gegronde vragen van burgers in te gaan. De laatste tijd worden er echter heel wat suggesties vanuit de bevolking gedaan, die niet logisch zijn, die nog meer (belastings)geld kosten en die uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de burger zelf zijn.

“Hieronder vindt u maar enkele voorbeelden, waarmee ik bijna dagelijks, zeker wekelijks, geconfronteerd wordt.’, zegt burgemeester en voorzitter van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Ik heb ze ook aangehaald in het artikel ‘Iedereen zijn verantwoordelijkheid’ in de politiekrant, editie januari 2012 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Zie artikel ‘Politiekrant januari 2012 is klaar’ van 27 januari 2012 op deze website.

Vaak rijden chauffeurs straten in waar heel duidelijk een bord ‘verboden toegang’ staat. Inwoners vragen dan wel eens om daar nog bijkomende signalisatie aan te brengen.
Iedere chauffeur wordt geacht het verkeersreglement te kennen.

Er zijn heel wat arceringen om te verduidelijken dat er niet mag geparkeerd worden. Daar wordt dan toch nog geparkeerd.
Burgers vragen dan om daar eventueel bijkomende paaltjes, bloembakken of iets anders te plaatsen om het parkeren te verbieden.
De arcering is duidelijk: daar mag niet geparkeerd worden!

Vanuit de bevolking krijgen wij vaak vragen voor snelheidsaanpassingen en/of -beperkingen.
Ingaan op deze vragen van de bevolking heeft tot gevolg dat er in eenzelfde straat verschillende snelheden aangehouden mogen worden, hetgeen verwarrend voor de burger is.
N
aar de toekomst toe zullen we proberen per straat zo eenvormig mogelijke snelheden na te streven.
Soms kan dat een snelheidsverlaging met zich meebrengen, soms een snelheidsverhoging.

Vanuit de bevolking wordt vaak gevraagd om bij manier van spreken overal en permanent borden bij te plaatsen. Ook hier kunnen de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken niet altijd op ingaan: enerzijds omdat dit zeer kostelijk is en ook weer belastingsgeld kost, anderzijds omdat al vaak gebleken is uit alle mogelijke studies dat hoe meer borden er geplaatst worden, hoe minder ze nog opvallen.

Zie ook de teksten ‘Nieuwe brochure over het politiereglement’ van 17 juli 2011 en ‘Jan Superpolitieman’ van 24 januari 2012 op deze website.