Hoog bezoek in de commissie voor de Landsverdediging!

Op dinsdag 6 mei 2008 bezochten de cursisten van de 'Hogere Studies Veiligheid en Defensie' van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), en de heer Yves Fromion, lid van de Franse Assemblée Nationale de kamercommissie voor de Landsverdediging onder het voorzitterschap van federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

“Hoewel beide bezoeken na elkaar gepland waren, hebben we ze in elkaar laten overlopen om de gedachtewisseling/de discussie inhoudelijk sterker te maken.
Beide partijen waren hier tevreden over.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Dit soort gesprekken zijn even leerrijk voor de cursisten en de heer Yves Fromion, als voor mij.”

 

 

 

 

 

Sedert januari 2005 organiseert het KHID de ‘Hogere Studies Veiligheid en Defensie’ in samenwerking met het Egmont - Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen. 

 

 

Een verantwoordelijk en efficiënt veiligheids- en defensiebeleid veronderstelt een degelijke kennis van de fenomenen en vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken actoren.
Vandaar ook het bezoek aan de commissie voor Landsverdediging waar de cursisten de theorie aan de praktijk konden toetsen. De cursisten kregen de gelegenheid om uitgebreid van gedachten te wisselen met de aanwezige commissieleden en hen een aantal vragen te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Yves Fromion werd door de Franse eerste minister gevraagd het veld af te tasten met het oog op de voorbereiding van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie (EU) in de tweede helft van 2008, waarin de EU-defensie een prioriteit is.
In dit kader had hij dan ook een onderhoud met de commissie voor de Landsverdediging gevraagd.

 

 

 

Volgens de heer Yves Fromion is er een nieuwe dynamiek ingetreden die de ontwikkeling van de Europese defensie wind in de zeilen kan geven. In dit verband dient zeker te worden gewezen op het belang van de Europese defensie-industrie.
Deze industrie is momenteel niet optimaal gestructureerd en bijgevolg vatbaar voor verbetering.
De Europese commissie is bezig met de voorbereiding van regelgeving op dit domein en meer in het bijzonder wat betreft de toewijzing van de opdrachten. Er bestaat dus wel degelijk een wil op Europees niveau om een Europese defensiemarkt te stimuleren.