Hoge dioxinegehaltes in Beringen: wat is de reden?

“In Beringen worden de voorbije twee jaar steeds hogere dioxinewaarden gemeten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is verontrustend voor de lokale bevolking, zeker omdat de vervuiler (voorlopig?) niet kan achterhaald worden.

Tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams Parlement van dinsdag 27 juni 2023 ondervroeg ik, samen met de collega’s Hilâl Yalçin (cd&v) en Johan Danen (Groen), Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) over de huidige stand van zaken en wat er vanuit Vlaanderen bijkomend kan en gaat gebeuren. Er moet onder andere verdergegaan worden met het bronnenonderzoek en met een permanente monitoring. Bovendien is het belangrijk dat de lokale bevolking permanent geïnformeerd en voorgelicht wordt over de situatie.

Zulke vervuiling is altijd al vervelend voor de inwoners, maar het is dat des te meer als de bron niet bekend is, zoals dat op dit ogenblik het geval is.
Er wordt gewezen naar de biostooomcentrale en de afvalverbrandingsoven van Bionerga nv, maar tot op heden is er niets bewezen.
Vermits het in feite gaat over een overheidsbedrijf met als belangrijkste aandeelhouders de Limburgse gemeenten moeten zij extra opletten en het goede voorbeeld geven.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)