Hoe zit het nu echt met het stikstofakkoord?

“Volgens de pers zou het stikstofakkoord tussen de Vlaamse regeringspartijen N-VA, cd&v en Open Vld nog voor het kerstreces in het Vlaams Parlement goedgekeurd worden (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ik ben benieuwd: zo is er vanuit de Boerenbond (BB), lees cd&v, toch nog heel wat kritiek.

De BB is niet te spreken over het uitvoeringsbesluit van het zogeheten instrumentendecreet dat de Vlaamse regering goedkeurde.
Zij voeren aan dat het de landbouwers zeer moeilijk gemaakt wordt om eventueel beroep te doen op de koopplicht, die landbouwbedrijven nodig hebben in het kader van het stikstofdecreet.

De lat wordt hoog gelegd, waardoor heel wat landbouwers dreigen uit de boot te vallen.
De BB vraagt een rechtzetting en een ernstig en doordacht flankerend beleid.

Wat zal Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) doen met deze vraag?
Zullen de cd&v en hij andermaal tegemoet komen aan de eisen van de BB?

Ik ondervroeg minister Jo Brouns tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 6 december 2023.”
 
Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns.(1)
___
 Hieronder vindt u het artikel dat de nieuwsbrief van de vzw Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw (VILT) hierover brengt.(2)___