Hoe zit het met de Vlaamse Codex Dierenwelzijn?

“In volle vakantieperiode, tijdens het groot verlof, is via de media aangekondigd dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn er eindelijk is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Een goede zaak. Minder goed is echter dat de Vlaamse parlementsleden, nochtans de Vlaamse wetgevende macht, dat nieuws moesten vernemen via diezelfde media.

Inmiddels zijn we bijna vier maanden verder en heeft het Vlaams Parlement nog steeds geen nieuwe en/of bijkomende informatie gehad.
Weer maar eens het volledig negeren van de democratisch verkozen parlementsleden.

Ik heb de vraag over de timing van de Dierenwelzijnscodex gesteld tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 25 oktober 2023.
Blijkbaar zal het ontwerp pas eind dit jaar ‘landen’ in het Vlaams Parlement om dan begin volgend jaar op een drafje behandeld te worden.

Wij vinden als VOORUIT dat heel deze codex eerder lijkt op een verkiezingsstunt dan op een ernstig debat rond het toekomstig Vlaams dierenwelzijnsbeleid, wat het eigenlijk zou moeten zijn. De bedoeling van deze tekst zou immers moeten zijn om het dierenwelzijnsbeleid van de toekomst op een ernstige manier uit te tekenen.  Dat vergt op zijn minst een grondig parlementair debat met hoorzittingen, waarin de dierenwelzijnsorganisaties eveneens de kans krijgen om hun visie ter zake te geven. Voor VOORUIT is er geen probleem dat hierbij ook bepaalde bedrijfssectoren, zoals de landbouw, gehoord worden. (1) De voorwaarde is wel dat er geen debat meer kan gevoerd worden over items, waarvan onomstotelijk vaststaat, al dan niet wetenschappelijk, dat ze tegen het dierenwelzijn ingaan.

Ik zal alleszins minister Ben Weyts niet gerust laten om te trachten van deze Vlaamse Codex Dierenwelzijn een ernstig, transparant beleidsdocument voor de toekomst te maken.” 
___