Historische voetbalstadions: ook beschermen

“Het is goed dat gebouwen, kerken, kapellen, etc. beschermd worden, maar waarom niet bepaalde voetbalstadions, die een bepaalde geschiedenis hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover bevoegd minister Matthias Diependaele in de Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams parlement op donderdag 23 januari 2020.

“Het is soms beter minder, maar sneller te beschermen, zodat er een grotere verscheidenheid kan komen qua te beschermen eigendommen en infrastructuren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Brussel voert Vlaanderen geen enkel beleid op het vlak van sport- en/of voetbalinfrastructuur.
Ik vind dat Vlaanderen daar het voortouw zou moeten in nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de link tussen het mijngebeuren en het voetbal (mijnstadions) bij ons in Limburg.

Ik besef dat daar eventueel heel wat andere problemen bij komen kijken, zoals zonevreemdheid, asbest, etc., maar dat is niet anders dan bij sommige andere historische projecten.

Het antwoord van minister Matthias Diependaele ontgoochelt mij enigszins.
De minister is niet bereid om hierrond Vlaams een initiatief te nemen, maar laat dit volledig over aan de gemeentebesturen. Zo dreigt er nog heel wat sporterfgoed verloren te gaan.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed.

Een goed artikel over deze problematiek is terug te vinden in KNACK. (1)