Heeft het college van burgemeester en schepenen het (weer) verkeerd begrepen?

“Wij hebben het over het voorstel van collega gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove over het zorgparkeren in Sint-Truiden”, zeggen de sp.a-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke.

Zorgparkeren moet aanvullend werken op de specifieke regeling, die nu al bestaat voor paramedische beroepen. Nochtans hebben wij de indruk dat het college van burgemeester en schepenen beide systemen verwart. Het kan toch geen toeval zijn dat net nu het stadsbestuur precies dat systeem opnieuw promoot. (1) (2)
Huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en familiale ondersteuners in functie van een paramedisch beroep kunnen nu al een parkeerkaart kopen voor 20 euro.
Daarbij kunnen ze vier uren parkeren rond de stadsring en een uur binnen de betalende zone.

Maar zorgparkeren is iets heel anders en gaat over private parkeermogelijkheden, die inwoners gratis ter beschikking stellen aan één of meerdere zorgverleners. Het gaat dan bijvoorbeeld over de oprit of een andere private parkeerplaats. Zo verliezen ze minder tijd met het zoeken van parkeermogelijkheden en zijn ze zeker van een parkeerplaats dichtbij de locatie, waar ze moeten zijn.
Het vermindert heel wat stresssituaties.
Waar wacht het stadsbestuur op om zulk een systeem van zorgparkeren in te voeren? Toch weer niet omdat het voorstel van de sp.a oppositie komt?
Beide formules kunnen perfect langs elkaar bestaan.”

Hieronder vint u het artikel dat op www.trudocs.be staat (3)