Grootouders voor het klimaat Limburg opgericht

voorstelling 'grootouders voor het klimaat'

Op maandag 14 oktober 2019 werd in Hasselt (Universiteit Hasselt (U Hasselt), in de Oude gevangenis), Martelarenlaan 42  ‘Grootouders voor het klimaat Limburg’ boven de doopvont gehouden.

‘Grootouders voor het klimaat Limburg’ is een vereniging van grootouders uit alle lagen van de bevolking, die bezorgd zijn om de klimaatverstoring en de gevolgen daarvan voor de toekomstige generaties.
Zij maken deel uit van de ruimere klimaatbeweging en ondersteunen de actie van de jongeren via acties, informeren en vorming.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ging langs uit sympathie.

Een goede zaak dat deze organisatie nu ook in Limburg actief wordt”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er kunnen niet genoeg groepen zijn in de samenleving, die zich bezighouden met de klimaatproblematiek.
Politici, die stelling nemen tegen schoolkinderen en jongeren, die actie voeren voor een zuivere lucht, voor minder CO2, etc. zullen niet kunnen dergelijke initiatieven blijven negeren en afkeuren als steeds meer groepen en categorieën van de bevolking er zich bij aansluiten.
Dit zijn geen acties tegen deze of gene politici, wel voor het klimaat.

Ik ben dan wel geen grootouder, maar heb er wel de leeftijd voor… .”