Groene Delle: weggestemd!

Op woensdag 15 juli 2020 lag de resolutie voor het behoud van de Groene Delle als natuurgebied voor van collega’s Kim Dewitte (PVDA), Johan Danen (Groen) en mijzelf voor in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Zoals te verwachten, werd onze resolutie weggestemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De meerderheidspartijen bleven op hun traditioneel standpunt.

Spijtig, zeker omdat de tijden enorm veranderd zijn sedert de periode rond het jaar 2000 toen er voor het eerste gepraat werd over de Groene Delle om er eventueel een industrieterrein aan te leggen.
Voortschrijdend inzicht bestaat blijkbaar niet voor de Vlaamse meerderheidspartijen in dit dossier.
De Groene Delle is precies een item dat op bepaalde momenten steeds opnieuw opduikt in de Vlaamse politiek, wellicht als koppeling aan het éne of andere dossier.

Zoals ik ook al zei tijdens een vorige vergadering van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 9 juni 2020 wil ik perfect het debat voor meer watergebonden industrieterreinen in het kader van de duurzame mobiliteit voeren. Maar dat is een ander, globaal debat.

Ook raar dat zowel de N-VA, als de CD&V opnieuw opriepen dat het aan de bevolking is om desgevallend zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen in het kader van het openbaar onderzoek. En dat wij als democratisch verkozenen ondertussen geen resoluties zouden mogen indienen.
Beide zijn voor mij niet tegengesteld aan elkaar.

In Limburg is er heel wat steun vanuit diverse zijden om de Groene Delle integraal te behouden.
Zelfs vanuit onverwachte hoek, zoals de Boerenbond (BB) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO).

Wij blijven de strijd voor de Groene Delle verderzetten.”