Gratis verdelging van Aziatische hoornaars in gans Limburg?

"De bedoeling is dat de negen gemeenten van de hulpverleningszone Noord-Limburg nauwer gaan samenwerken in de strijd tegen de Aziatische hoornaar en dat de burger niets meer moet betalen voor de verdelging ervan", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Waarom kan dit niet voor gans Limburg?

In een eerdere parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heb ik de suggesties al gedaan om deze problematiek globaal beleidsmatig aan te pakken en om te onderzoeken hoe deze dienstverlening gratis zou kunnen gebeuren voor de bevolking.

De provincie West-Vlaanderen coördineert de verdelging van de Aziatische hoornaars en de gemeenten, met uitzondering van Middelkerke, dragen de kosten.
Waarop wacht de provincie Limburg om een gelijkaardig initiatief te nemen en hiervan een gedeelte of alles te financieren?
De Limburgse deputatie en de provincie Limburg, die meer dan ooit in hun bestaan bedreigd worden, kunnen hiermee nog eens aantonen hoe nuttig het provinciale niveau kan zijn. Of hebben zij het voortbestaan van de provincies zelf al opgegeven?

De negen gemeenten van de hulpverleningszone Noord-Limburg gaan onderling nauwer samenwerken en met de imkers om een systeem van verdelging gratis op te zetten. Het is aan de imkers om vast te stellen dat het wel degelijk om Aziatische hoornaars gaat.(1)
De Limburgse Imkersbond heeft een Vlaamse subsidie gehad van 203 000 euro om in heel Vlaanderen vallen voor de Aziatische hoornaar te verspreiden.

Waarom neemt de provincie Limburg geen initiatief naar de twee andere Limburgse hulpverleningszones - Oost-Limburg en Zuid-West-Limburg - toe en coördineert ze het geheel niet voor gans Limburg?
Aan de slag!"
___