Globale aanpak pesticiden graag

Dat zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 10 maart 2020.

Ludwig Vandenhove stelde een vraag aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met de resultaten van het recent onderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. (1)

Uit deze studie bij 428 Vlaamse jongeren in het schooljaar 2017-2018 blijken een aantal positieve resultaten met betrekking tot bepaalde stoffen in het lichaam, dus stoffen, die inmiddels streng gereguleerd zijn. Maar tegelijkertijd worden bepaalde nieuwe stoffen gemeten in het lichaam van jongeren, zoals glyfosaat”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Leren we het dan nooit?”.

Minister Zuhal Demir bevestigde in haar antwoord dat er momenteel gewerkt wordt aan een herziening van het besluit inzake het duurzaam gebruik van pesticiden.
Dat besluit reguleert het gebruik bij niet-landbouw- en tuinbouwactiviteiten.
Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt bekeken hoe vanaf 2021 verder kan gegaan worden met de afbouw van pesticiden.

“Nu nog een strengere aanpak in de landbouw- en tuinbouwsector en een federaal verbod op de verkoop van glyfosaat. Immers, zolang de verkoop kan doorgaan, heeft het weinig zin om het verbruik te verbieden.
Dat is letterlijk dweilen met de kraan open.

“Kortom, een globaal nationaal en Vlaams plan qua bestrijdingsmiddelen is meer dan ooit nodig”, besluit Ludwig Vandenhove.

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 10 maart 2020.