Gemeenschapswachten bestaan 10 jaar!

“Het is net alsof het gisteren was, toen ik 10 jaar geleden in Brussel 'regelde' (toen ging dat nog gemakkelijker dan nu!) dat de stad Sint-Truiden een preventiecontract en stadswachten (de huidige gemeenschapswachten) kreeg”, zegt burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

 

“Enkele gemeenten en steden in Wallonië waren vragende partij en dus kwamen ook enkele Vlaamse gemeenten in aanmerking.
Samen met Tessenderlo viel Sint-Truiden in Limburg in de prijzen.”

 

Stadswachten zijn in feite begonnen als een tewerkstellingsproject, maar zijn gaandeweg een essentieel onderdeel geworden van het integrale veiligheidsbeleid en de leefbaarheid in een (middel)grote stad.
Gelukkig is inmiddels ook hun personeelsstatuut verbeterd.

 

 

De stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn dan ook van mening dat deze tien jaar niet onopgemerkt mogen voorbijgaan.
Er zijn heel wat initiatieven opgezet in 'de maand van de gemeenschapswacht' (van 1 oktober 2008 tot en met 31 oktober 2008).

 

 

 

 

In deze maand zullen de gemeenschapswachten gadgets uitdelen. Samen met deze gadgets ontvangt de bevolking een brochure waarin het takenpakket van de gemeenschapswachten duidelijk wordt omschreven.
Op die manier leert de bevolking de precieze taken van de gemeenschapswachten nog beter kennen.

 

 

 

 

 

Bovendien is er een fototentoonstelling.
Foto's van de gemeenschapswachten zijn te bewonderen in de etalages van verschillende winkels in het centrum van Sint-Truiden, de preventiewinkel en het politiehuis. Deze foto's zijn trouwens gemaakt door de gemeenschapswachten zelf.
Op deze manier is kunst gekoppeld aan de veiligheidsgedachte!
Op het Europaplein hangt ook een banner met een fotocollage, met de slogan 'Gemeenschapswachten, 10 jaar ridders voor veiligheid!'.
Bezoek zeker de tentoongestelde foto’s van en over de gemeenschapswachten!

 

 

"Ik ben er zeker van dat met dit initiatief de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden weer een voorbeeld stellen voor België en Vlaanderen dat op heel wat plaatsen navolging zal krijgen", aldus een fiere
Ludwig Vandenhove.

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord dat burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove schreef in de brochure 'Gemeenschapswachten, 10 jaar ridders voor veiligheid!'.

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste bezoeker en/of lezer

 

 

Al tien jaar maken de gemeenschapswachten, de vroegere stadswachten, deel uit van het straatbeeld in Sint-Truiden. Sedert 2005 zijn ze ook actief in Gingelom en Nieuwerkerken, met andere woorden in de hele politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

De gemeenschapswachten zijn een onmisbare schakel geworden in het globaal gevoerde veiligheidsbeleid in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Wat begonnen is als tewerkstellingsproject, is inmiddels uitgegroeid tot een heus onderdeel van de integrale veiligheidsgedachte/de leefbaarheid (ervoor zorgen dat de burger zich in alle omstandigheden goed en veilig voelt!). Of hoe de beleidsdomeinen tewerkstelling en veiligheid hand in hand kunnen gaan!

 

 

Het tienjarig bestaan lijkt ons de ideale gelegenheid om de gemeenschapswachten eens extra in de kijker te plaatsen en duidelijk te maken aan de bevolking wat ze precies allemaal doen.
U vindt dit alles in deze brochure, maar ook nog een aantal andere omkaderende activiteiten.

 

 

Door hun permanente aanwezigheid en zichtbaarheid in het straatbeeld vormen ze een belangrijk aanspreekpunt voor de bevolking.
Nochtans heeft de bevolking dikwijls kritiek: “Ze lopen maar wat rond en worden er goed voor betaald”.
Als ze burgers op iets wijzen, krijgen ze vaak verwijten naar het hoofd geslingerd, etc.

Wat mij betreft onterechte kritiek van bevooroordeelde en/of misnoegde burgers!

 

 

 

 

In deze brochure geven we een overzicht van alle taken, die de gemeenschapswachten in onze politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doen.
Aan deze brochure is ook een fototentoonstelling gekoppeld, die loopt in heel wat middenstandszaken in Sint-Truiden én in het politiehuis in het Clockempoortcomplex. Bovendien zijn deze foto’s gemaakt door het team van de gemeenschapswachten zelf! Met andere woorden, kunst is gekoppeld aan de veiligheidsgedachte.
Het feit dat zoveel handelaars en winkels meedoen aan dit initiatief bevestigt hun vertrouwen in de gemeenschapswachten. Bedankt daarvoor!

 

Misschien nog dit: nu kunnen al enkele gemeenschapswachten de zogeheten Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) uitschrijven voor kleine overtredingen (bijvoorbeeld wildplassen, wildplakken, sluikstorten, etc.).
Naar de toekomst toe, gaan ze dit allemaal kunnen.
Samen met de wijkinspecteurs en de andere politiemensen op straat kunnen ze dan nog meer instaan voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel in buurten en wijken en op straat.

 

 

Gemeenschapswachten: bedankt voor die tien jaar!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

 

 

Geïnteresseerden in de brochure en/of de gadgets kunnen steeds een stadswacht aanspreken of even langsgaan in de preventiewinkel.