Gelijk krijgen in de politiek!

“Het doet altijd goed gelijk te krijgen in de politiek, ook al moet dit soms jaren duren.”

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van de aankondiging dat er een nieuwe studie komt over de eventuele aansluiting van Haspengouw op de E40.

 

“Ik heb altijd gezegd dat het irrealistisch was om te geloven dat er een volledig nieuwe verbinding zou komen.
Financiële redenen, gebrek aan een politiek draagvlak in die gemeenten waar de weg zou doorkomen en verzet van milieu- en landbouworganisaties en individuen/gezinnen, die onteigend worden, maken dat zo’n ‘volledige ontsluiting met beton’ in de praktijk niet mogelijk is.
Ik pleit al jaren om realistische alternatieven te onderzoeken, waaronder een uitwijkstrook voor landbouwvoertuigen op de N80 en/of de N3. Nu is hier immers zware trafiek, onder andere omwille van de ligging van de fruitveilingen in Sint-Truiden en de suikerfabriek in Tienen.

 

 

 

 

 

Ten bewijze van het gegeven dat ik deze idee al jaren genegen ben, citeer ik hieronder twee teksten, respectievelijk van mijn website www.ludwigvandenhove.be (21 december 2006) en een interview in het Nieuwsblad van 28 februari 2007.”

 

 

Citaat 1
Zonder op deze studie vooruit te lopen, wil ik toch enkele elementen aangeven waaraan volgens mij zulke eventuele ontsluiting moet voldoen:

 

 

-        ze moet betaalbaar zijn.
Het heeft geen zin om de burger iets wijs te maken dat grootse projecten nog mogelijk zijn als we kijken naar het budget van de Vlaamse overheid agentschap infrastructuur, wegen en verkeer Limburg, ook al gaat het dan over Vlaams (belastings)geld.
Het gaat hier immers om een gewestweg;

 

-        het moet gaan om een realistische oplossing.
Iedereen die dagelijks met politiek bezig is weet hoe moeilijk dat het (tegenwoordig) is om individuele mensen te onteigenen omwille van bijvoorbeeld milieu- en/of landbouwredenen, laat staan dat het over 10 of 15 km zou gaan.
Ook de optie om eventueel de N3 opnieuw her in te richten en bijvoorbeeld breder te maken zoals dit tot voor enkele jaren het geval was, is idealistisch.
Immers, ondanks de slechte ontsluiting van Sint-Truiden kan ik perfect begrip opbrengen voor de mensen, die langs deze N3 wonen.
Ook in Sint-Truiden hebben wij de voorbije jaren tal van projecten gedaan waarbij we bepaalde straten en/of wegen met druk verkeer autoluw gemaakt hebben.
Wat de burgers in Sint-Truiden vragen, vragen tevens de burgers in Vlaams-Brabant;

 

-        we moeten ook uit ons traditioneel denkpatroon durven komen.
Op de N3 zitten nu heel wat landbouwvoertuigen, die ofwel naar Tienen rijden naar de suikerfabriek ofwel naar Sint-Truiden naar één van de fruitveilingen.
Eén van de denkpistes waaraan kan gedacht worden is om deze weg tijdens bepaalde uren te ontlasten van dit landbouwverkeer, bijvoorbeeld via een financiële tegemoetkoming van de desbetreffende landbouwers en/of fruittelers en/of via een andere werkorganisatie.
Dit idee klinkt misschien revolutionair, maar we moeten, weliswaar in realistische termen, durven vooruitdenken.
Hetzelfde geldt voor het idee van eventueel uitwijkstroken te voorzien voor deze landbouwvoertuigen;

 

-        alle pistes moeten in deze studie aan bod komen met afweging van alle elementen.
Met alle pistes bedoel ik een ontsluiting over Tienen, over Landen en/of een stuk over Wallonië.
Misschien is dit laatste wel de goedkoopste oplossing, maar communautair zal dit zeker niet het gemakkelijkste zijn omdat we dan een stuk over Wallonië moeten en het hierbij om een Vlaamse bevoegdheid gaat.

 

Citaat 2

Ontsluiting

 

Aan de ontwikkeling van het industriepark is de heikele kwestie van de ontsluiting van Sint-Truiden gekoppeld. Alleen richting Hasselt beschikt de stad met de expresweg over een degelijke en snelle verbinding met het autowegennet. Een aansluiting naar de E40 en Brussel is al decennia een verzuchting in Zuid-Limburg. Vandenhove staat achter een aansluiting naar de E40, maar de oplossing moet realistisch en betaalbaar zijn.

 

 

“Loze beloften hebben geen zin. Grootse projecten kunnen niet meer. Het budget van de Vlaamse overheid laat dat niet toe. Een onteigening van landbouwgrond over een lengte van tien tot vijftien kilometer acht ik niet haalbaar en een herinrichting van de N3 naar Tienen is idealistisch. Een aansluiting over Wallonië lijkt me de goedkoopste oplossing, maar dan stelt zich een communautair probleem.''

 

 

De burgemeester oppert een nogal revolutionaire denkpiste om de N3 op bepaalde uren te ontlasten van het landbouwverkeer. “Voornamelijk landbouwvoertuigen die naar de suikerfabriek van Tienen rijden of naar de fruitveilingen in Sint-Truiden, houden het verkeer op. Er kunnen alternatieve routes worden uitgestippeld of er kunnen uitwijkstroken worden voorzien. Als we landbouwers en fruittelers verplichten alternatieve wegen te nemen, moeten de betrokkenen daarvoor een financiële compensatie krijgen. Dit is op korte termijn mogelijk in afwachting van een fundamentele oplossing'', luidt het. In het kader van het Limburgplan loopt op dit ogenblik een studie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, rekening houdend met alle denkbare elementen.

 

 

“Beter laat dan nooit gelijk krijgen in de politiek!”, zegt Ludwig Vandenhove.
 

Hieronder vindt u integraal het artikel dat verschenen is in Het Nieuwsblad van 19 juni 2009 in verband met het gebruik van alternatieve routes.

 

Aparte strook voor tractoren tegen files

 

 

Gedaan met aanschuiven achter een tuffende tractor, tenminste toch op de Naamsesteenweg (N80) tussen Sint-Truiden en Walhoutem. Het agentschap Wegen en Verkeer Limburg zal daar volgend jaar de eerste uitwijkstroken voor landbouwvoertuigen in ons land aanleggen. De landbouwers worden daarbij verplicht om op die stroken te rijden tot het snellere verkeer voorbij is. Een verkeersbord maakt hen daarop attent. 'We zullen met de landbouwverenigingen afspreken waar we de uitwijkstroken aanleggen', zegt Gijs Moors van Wegen en Verkeer Limburg.

 

 

Het verkeer op de Naamsesteenweg zit dagelijks vast door de vele tractoren, de wegversmallingen en de verkeersdrempels. Er is een studie in de maak voor een nieuw tracé tussen Sint-Truiden en de oprit van de E40 in Walhoutem. De uitwijkstroken moeten in de tussentijd de ergste files wegwerken.

 

 

Truiens burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) pleit al enkele jaren voor alternatieve routes en uitwijkstroken voor landbouwers en fruittelers. Volgens een enquête van de Limburgse Werkgeversorganisaties verkiest 30 procent van de bedrijven in Zuid-Limburg een omweg via Hasselt en Lummen om naar Brussel te rijden.

Zie onder andere ook te teksten ‘Aansluiting E40: Sint-Truiden moet daarvoor blijven ‘strijden’, maar realistisch!’ en ‘Ik wil herinnerd worden als een burgemeester die de stad menselijker maakte!’ op deze website.