Gekapte bomen op Guvelingen: illegaal!

“De administratie van de stad Sint-Truiden had het mij al bevestigd in een schrijven en nu volgt ook Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir onze sp.a stelling: de bomen op Guvelingen (Nieuw Sint-Truiden) zijn illegaal gekapt door het stadsbestuur. Daar was wel degelijk een bouwvergunning voor nodig”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het collega van burgemeester en schepenen bleef nochtans beweren, ook in de gemeenteraad op vraag van collega gemeenteraadslid Filip Moers, dat er geen fouten gemaakt zijn”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik citeer uit de brief van de administratie van de stad Sint-Truiden, die ik kreeg nadat ik schriftelijk de nodige uitleg gevraagd had: “Voor de initiële snoei was aldus een vergunning vereist.”
Verder: “De inbreuk tegen de initiële vergunningsplicht zal rechtgezet worden door het aanvragen van een regularisatieaanvraag. Als lokale overheid hebben we immers een voorbeeldfunctie. Bij deze vergunningsaanvraag wordt er ook gezocht naar een gepaste heraanplant op schaal van de ruimte zodat deze op termijn kunnen uitgroeien tot beeldbepalende bomen voor hun omgeving.”

Vlaams minister Zuhal Demir volgt nu onze sp.a stelling, ik citeer: “In dat geval is voor het vellen van deze bomen een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist.
Verder: “Dit betekent dat de overtreder in eerste instantie aangemaand zal worden tot een herstel. Indien aan deze aanmaning geen gevolg gegeven wordt, zal er een proces-verbaal opgemaakt worden en zal de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur het herstel vorderen voor de rechter
.” (1)

Heel erg: inderdaad de stad Sint-Truiden moet het voorbeeld geven, maar doet net het omgekeerde.
Hoe kunnen zij nog geloofwaardig optreden tegen overtreders als ze zelf de regels en het decreet niet volgen?
Hoe durven ze het woord handhaving nog in de mond nemen?  En ondertussen maar praten over bomen- en klimaatplannen?”

Hieronder vindt u het artikel van www.trudocs.be over deze materie. (2)