Gay bashing zal hard aangepakt worden in onze politiezone

“Hoewel we in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken nog geen geval van gay bashing gehad hebben, zullen we eventuele agressors hard aanpakken.

Het fenomeen gay bashing of agressie tegen holebi’s en transgenders steekt de laatste tijd meer en meer de kop op in (groot)steden.
In Limburg is het aantal gekende gevallen van gay bashing nog beperkt.
In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn er tot nu toe zelfs nog geen gevallen bekend.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het politiecollege en de -raad.

 

Het provinciebestuur van Limburg en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding doen heel wat inspanningen om tolerantie en respect voor holebi’s en transgenders te verhogen.

 

 

 

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vraagt dat slachtoffers van gay bashing steeds officieel een klacht indienen.
Dat kan in het politiehuis Sint-Truiden (Sluisberg 1), bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (www.meld-it.be of 0800-12 800), bij de stad Hasselt (meldpunt.discriminatie@hasselt.be of 011-23 94 72) of bij de stad Genk (meldpuntdiscriminatie@genk.be of 089-65 42 49).

 

 

Om slachtoffers te kunnen helpen, daders te straffen en een echt beleid qua discriminatie op basis van seksuele identiteit te bekomen, is het van essentieel belang een realistisch zicht op de omvang van het probleem te krijgen.

 

 

“Verdraagzaamheid ten opzichte van allochtonen, asielzoekers, holebi’s, kansarmen, personen met een handicap, …kortom ten opzichte van iedereen, blijft voor mij één van de belangrijkste motivaties om aan politiek te doen.”, besluit Ludwig Vandenhove.