GAS-boetes en de provincie Limburg 

“Ik blijf een grote voorstander van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), ideaal voor een lik-op-stukbeleid (de overtreder snel en duidelijk straffen)”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Als federaal volksvertegenwoordiger lag ik mee aan de basis van de wet, als Limburgs gedeputeerde van Veiligheid heb ik het initiatief genomen om de Limburgse gemeenten te ondersteunen bij de afhandeling ervan.(1)

Vandaag zijn er 15 gemeenten, die een beroep doen op de provincie Limburg voor de GAS.(2)
Nog maar een bevestiging dat de provincie Limburg heel wat ondersteuning kan bieden voor de gemeentebesturen.
Dat geldt zeker voor de kleine(re) gemeenten.

Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat de Limburgse deputatie tijdens de laatste legislatuur veel te weinig ingezet heeft op het nog meer ondersteunen van de Limburgse gemeenten. 
Daar ligt zeker een nuttig werkterrein.
Het is bijna alsof ze zitten te wachten op de afschaffing van het provinciale niveau.
Het is echt contradictorisch als ik vaststel hoe er gezocht wordt naar een inhoudelijke, zinvolle invulling voor de regio Limburg, terwijl er een hele provinciale structuur bestaat met goede en gemotiveerde ambtenaren. En in Limburg valt, na ‘een zware strijd’ met Brussel, de regio samen met de provincie.(3)

Ik ben pro GAS, dat is de reden waarom ik indertijd als gedeputeerde het provinciaal initiatief genomen heb. Maar het gebruik ervan is wat ‘ontspoord’.
Oorspronkelijk zijn ze ingevoerd om inbreuken te beteugelen, die de rechtbanken niet meer wensten te vervolgen wegens teveel werk, voornamelijk sluikstorten of lawaaioverlast. Maar gaandeweg zijn ze meer en meer geëvolueerd naar een situatie, waarbij de parketten en de lokale politiezones steeds maar meer ‘straffen’ doorschuiven onder de GAS.
Er is geen enkele inhoudelijke reden, enkel de werkdruk verschuiven.
Voor mij is dat geen goede evolutie.”
___

Tags: