Frank De Winne wordt de 6e ereburger van Sint-Truiden!

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling en de lezing rond het thema ‘
Frank De Winne, 6 maanden in de ruimte’ - een terugblik op zijn laatste ruimtereis in 2009 - op woensdag 31 maart 2010 in Sint-Truiden heeft burgemeester - federaal volkqvertegenwoordigerLudwig Vandenhove aan
Frank De Winne persoonlijk gevraagd of hij bereid zou zijn om het ereburgerschap in Sint-Truiden te aanvaarden en hij was onmiddellijk akkoord.

Het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 2 april 2010 heeft dit voorstel inmiddels unaniem bekrachtigd.
De volgende stap is nu de goedkeuring van dit ereburgerschap door de gemeenteraad.

 

 

 

“Het aanduiden van een ereburger moet een winwin-situatie zijn, én voor de persoon in kwestie, én voor de stad Sint-Truiden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Dit is dan ook de reden waarom, onder mijn impuls, tijdens de gemeenteraad van 21 september 1998 een reglement is goedgekeurd, waarbij de voorwaarden vastgelegd zijn om al dan niet ereburger van de stad Sint-Truiden te worden.
Eén van de belangrijkste voorwaarden is onder andere dat betrokkene niet in Sint-Truiden woont om zo alle mogelijke, al dan niet politieke discussies, te vermijden.

De problemen, die vaak rijzen rond ereburgerschappen in andere steden, bevestigen dat dit een goed principe is.
Dat het desbetreffende gemeenteraadsreglement uit 1998 het goede is, bewijst dat alle Sint-Truidense ereburgers telkens op de gemeenteraad unaniem zijn aangeduid”.

 

 

Frank De Winne zal dan de 6e ereburger van Sint-Truiden worden, na ere-gouverneur Hilde Houben-Bertrand,
Jacques Waldeyer, de laatste bevelhebber van de militaire basis in Brustem en begeleider van astronaut
Frank De Winne tijdens zijn ruimtevlucht in 2002, kunstenaar Koen Vanmechelen, voormalig deken André Schotsmans en professor-eremitus Albert Soenen.

 

 

 

 

 

“Bij het toekennen van ereburgerschappen moeten we selectief te werk gaan. Anders vermindert immers de waarde van de titel. Bovendien moeten we telkens zoeken naar personen, die symbool kunnen staan voor de stad Sint-Truiden, maar die ook uit verschillende maatschappelijke domeinen komen.
Tot nu toe zijn we hier wonderwel in geslaagd en ik ben dan ook fier op onze ereburgers, die we tot nu toe hebben”, aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

“Vele gemeenten/steden zullen ons dit ereburgerschap van Frank De Winne benijden.”

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Professor-emeritus Albert Soenen, ereburger van Sint-Truiden!’ van 7 oktober 2008 en ‘Sint-Truiden ontvangt Frank De Winne op 31 maart 2010!’ van 22 maart 2010 op deze website.