Fietsfolder ‘Letterlijk ALLES over fietsen in Sint-Truiden’

Sint-Truiden is een fietsstad.
Om dit nog maar eens te benadrukken, is er nu een specifieke fietsfolder uitgegeven.

Het moment, waarop deze fietsfolder wordt gepubliceerd, is niet toevallig. De bloesemtijd is immers de periode dat heel wat bezoekers uit binnen- en buitenland en toeristen, maar ook Truienaren zelf, ‘naar de fiets grijpen’.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

“Uiteraard is het niet mogelijk om alles qua fietsen in Sint-Truiden te bundelen in één handige folder, maar we hebben getracht de belangrijkste punten op een rijtje te zetten. Trouwens, we besteden permanent aandacht aan de zwakke weggebruikers in het algemeen en fietsers in het bijzonder via de dienst mobiliteit, de dienst tewerkstelling, de preventiedienst, de sportdienst en Senior Actief, Toerisme Sint-Truiden, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, etc.
Zie onder andere de websites www.fietsbasis.be, www.vzwbasis.be, www.preventie-sint-truiden.be, www.sint-truiden.be/sport, www.toerisme-sint-truiden.be en www.politie-sint-truiden.be,.

 

 

 

 

 

Een fiets is (opnieuw) belangrijk geworden in ons leven: als vervoermiddel en mobiliteitsgegeven, maar ook als hobby, voor de sport, als toeristische troef (zoals het fietsroutenetwerk), etc.

 

 

Hopelijk zet deze folder nog meer Truienaren aan om regelmatig op de fiets te stappen.

 

 

Als stadsbestuur proberen we een mobiliteitsbeleid te voeren dat een goed evenwicht vormt tussen enerzijds de auto en anderzijds zogeheten ‘zachte’ transportmiddelen’, onder meer door aandacht te hebben voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.
Deze ‘Fietsfolder’ past in dit beleid.

 

 

“We werken ook zeer actief samen met de Fietsersbond. Zo organiseert de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken regelmatig prijsvragen bij de jaarlijkse opendeurdag of via de trimesteriele politiekrant, waarbij jaarlidmaatschappen van deze organisatie kunnen gewonnen worden.
In datzelfde verband is er op donderdag 19 mei 2011 om 20.00 uur in zaal de Club van cultuurcentrum de Bogaard een informatieavond over de wegcode.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken organiseert dit samen met de Fietsersbond”, aldus Ludwig Vandenhove.
Geïnteresseerden kunnen zich vóór maandag 16 mei 2011 inschrijven via fietsersbondsinttruiden@hotmail.com of basispolitiezorg@poltrudo.be met vermelding van ‘wegcode fietsers’ en het aantal deelnemende personen.
Meer informatie: hoofdinspecteur Bert Piron, tel. 011-70 19 18 of basispolitiezorg@poltrudo.be.

 

 

Zie ook de website www.politie-sint-truiden.be en www.fietsersbond.be/sint-truiden.

 

 

Hierover is onder andere ook een item verschenen in Het Laatste Nieuws van 8 april 2011 en op www.truineer.be op 11 april 2011 .