Fietsboxen in elke straat van Sint-Truiden?

“Waarom niet?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De bewoners van de Slachthuisstraat vragen om een fietsbox te plaatsen om hun fiets veilig te kunnen stallen.
Er is ruimte genoeg op het pleintje aan het kruispunt van de Slachthuisstraat met de Schurhovensteenweg en de Speelhoflaan.(1) (2)

“De buurt heeft zelf dit initiatief genomen onder impuls van Marijke Claes, die kandidaat was bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 op de sp.a lijst. Als sp.a steunen wij dan ook die vraag van de buurt”, aldus fractieleider Gert Stas en Ludwig Vandenhove.

De stad Sint-Truiden zou er goed aan doen een planning voor het ganse grondgebied van Sint-Truiden te maken waar er al dan niet veilige fietsboxen zouden kunnen geplaatst worden.
Dat kan gebeuren na een bevraging en na overleg met de buurt.
Hier hangt natuurlijk een ernstig financieel plaatje aan vast, vandaar dat een planning en keuzes noodzakelijk zijn.
Fietsboxen horen thuis in een degelijk fiets- en mobiliteitsbeleid.”

  • (1)’Bewoners Schurhoven vragen fietsbox op pleintje aan café Hemingway’s’, Het Laatste Nieuws, Limburg, donderdag 23 juli 2020, pagina 15.
  • Zie onder andere ook ‘Iedereen Sint-Truiden!’ van woensdag 5 september 2018 op deze website.
     
  • Foto: Ann en Marijke Claes.