Extra politieraad: een maat voor niets

“Voor mij was de extra politieraad van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken van donderdag 31 augustus 2023 een maat voor niets (1)”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.

“Een bundel van 16 bladzijden met een opsomming van wat er de voorbije jaren is gebeurd en veel uitleg, maar geen concreet actieplan: dat is voor mij de samenvatting van de vergadering. Zulke concrete initiatieven en acties zijn nochtans precies wat je zou mogen verwachten na de recente gebeurtenissen in Sint-Truiden.

Ik heb namens VOORUIT kort onze voorstellen nog eens herhaald, zoals ik al gedaan heb tijdens de gemeenteraad van maandag 28 augustus 2023. Maar ik heb nog enkele bijkomende suggesties gedaan:
-waarom geen permanente ruimte inrichten in het station voor de lokale politie en/of gemeenschapswachten? Het zou de sociale controle serieus verhogen;
-een integrale aanpak betekent de algemene coördinatie en leiding in handen van de burgemeester en de korpschef. Zo blijf ik een voorstander dat bijvoorbeeld de preventiedienst en de handhavingsambtenaar organisatorisch onder de lokale politie vallen;
-op een aantal socialemediakanalen is er de laatste dagen weer echt racistische taal te lezen.
Waarom treedt de lokale politie daar niet tegen op? Ik vind dat even erg dan de gebeurde feiten.
Altijd hetzelfde antwoord: geen prioriteit!

Kijken en afwachten hoe het verderloopt.
Wat we echt nodig hebben, is meer visie en echte daadkracht.”