Evaluatie brede weersverzekering

Op woensdag 3 februari 2021 werd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een eerste debat gevoerd over de evaluatie van de brede weersverzekering. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst.

“Opvallend: tot nu toe had Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits altijd gezegd dat het nog te vroeg was voor een evaluatie, terecht. Maar het volstaat dat de Boerenbond een eigen evaluatie publiceert in hun tijdschrift ‘Boer & Tuinder’ om een aantal parlementsleden en zelfs de minister te verleiden om een aantal van die standpunten over te nemen. (1)
De Boerenbond (BB) is nooit ver weg in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement”, aldus Ludwig Vandenhove.

Ik heb de minister gevraagd wanneer er een eigen grondige evaluatie vanuit de administratie van de brede weersverzekering zou komen, echter zonder antwoord. En vervolgens wat ik moet begrijpen onder het gegeven dat de overheid captatieverboden goed in beeld moet brengen (hoe verhoudt dit zich tot de ‘Blue Deal’?) en hoe het zit met de specifieke aanpak van de toenemende hitte en het fenomeen van zonnebrand in de fruitsector.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst en het antwoord van de minister. (2) 

  • Foto: Shutterstock.com.