Europese Unie (EU)-bijeenkomsten in Limburg!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger stelt in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor om bepaalde activiteiten in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 in Limburg te laten plaatsvinden.

In die zin heeft hij een brief geschreven aan de heer Patrick Dewael, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove: “Tijdens de vergaderingen van de voorzitters van de commissies voor de Landsverdediging van de diverse Europese parlementen (om de 6 maanden, afhankelijk van welk land het EU-voorzitterschap heeft) stel ik vast dat deze ook niet altijd plaatsvinden in de hoofdstad van het betrokken EU-land en/of dat deze gepaard gaan met verplaatsingen, die zeker verder zijn dan de afstand tussen Brussel en Limburg. Bovendien hebben wij locaties genoeg in Limburg, die hiervoor in aanmerking komen.”

Hierover verscheen er onder andere ook een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 21 oktober 2009.