Erik is goed bezig!

‘Ik heb het over jongerenpreventiewerker Erik Jamar”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Hij is er in geslaagd om dankzij de boksende advocaat Bart Vanmechelen met het project ‘Opboksen’ weer de nationale media te halen.”.

Het programma ‘Iedereen beroemd’ op Eén besteedde op woensdag 12 september 2012 aandacht aan Bart Vanmechelen, een advocaat uit Gingelom, die ook bekendstaat als bokser. De opnames werden gemaakt tijdens het project ‘Opboksen’.
Eerder was er al aandacht voor dit initiatief in het programma ‘Stille Weldoeners’ op de Vlaamse Televisiemaatschappij (VTM) op dinsdag 25 januari 2011.
Zie de tekst ‘Project, Opboksen’ maakt furore!’ van 13 april 2011 op deze website.
 

“De klemtoon van het project ‘Opboksen’, opgestart in november 2008, ligt op het recreatieve aspect.
De jongeren leren op een verantwoorde manier sporten en krijgen waarden mee zoals eerlijkheid, op tijd komen, samenhorigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en volharding.
Door de jongeren positief te stimuleren, wordt er gewerkt aan hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen.
Nog maar eens het bewijs dat we als stadsbestuur heel wat aandacht hebben voor jongeren, die het niet zo gemakkelijk hebben in onze maatschappij.”, zegt Ludwig Vandenhove.
 

Erik is tevens kandidaat op de sp.a/Lijst Burgemeester voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.
Zie de tekst ‘‘Kracht en moed boven de partijkleuren’ van 16 juni 2012 op deze website.

Hierover is een artikel verschenen in Het Belang van Limburg van donderdag 13 september 2012.

Zie onder andere ook de tekst ‘Opboksen, jongeren worden beloond!’ van 29 februari 2012 op deze website.