Energie en tewerkstelling!

Op dinsdag 28 juni 2016 ontving gedeputeerde Ludwig Vandenhove een delegatie van Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD) – Gas en Elektriciteit (Cokerie) (Gazelco) in het Limburgse provinciehuis.

"Vakbond en partij zouden meer op een structurele manier met elkaar moeten overleggen", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die zelf al jaren vakbondslid is.
"Vakbond en partij moeten elkaar opnieuw beter leren kennen: hun structuren, hun manier van werken, etc.
Nu gebeurt dat al te vaak naar aanleiding van concrete probleemdossiers en/of concrete acties.

Wij hebben afgesproken om elkaar regelmatig te zien en om een gemengde werkgroep van vakbond en partij op te starten over de energievoorziening op langere termijn met vooral ook de nadruk op het tewerkstellingsaspect. Nu wordt dit immers maar al te vaak uit het oog verloren bij de discussie over de toekomstige energiebehoeften. Wij plannen ook een gezamenlijk bezoek aan Energyville in Waterschei in Genk."

Hieronder vindt u de tekst, die federaal secretaris Jan Van Wijngaerden opgesteld heeft naar aanleiding van deze ontmoeting.  

Een toekomst voor Langerlo

Gedeputeerde Vandenhove en de ACOD steken de hoofden bij mekaar.

Ruim twee jaar lang vecht het personeel van de elektriciteitscentrale van Langerlo voor het behoud van hun bedrijf en tewerkstelling. Nu de rit op de rollercoaster voorbij lijkt, is het tijd om te werken aan een toekomstperspectief, verder dan de voorziene exploitatieperiode van 10 jaar die nu voorligt.

Het personeel van Langerlo heeft een hoge specialisatiegraad. De energievoorziening voor Limburg en bij uitbreiding België staat sinds de berichten over mogelijke ‘black outs’ in het middelpunt van de belangstelling. Samen met Ludwig Vandenhove neemt de ACOD het heft in handen om na te denken over de toekomst van de biomassacentrale en van de tewerkstelling in de energiesector, zowel op korte als op lange termijn.

In de volgende twee jaar wordt de centrale omgebouwd en het personeel omgeschoold. Een grote troef van de centrale van Langerlo is de bedrijfszekerheid die in alle veiligheid bijdraagt tot een zekere bevoorrading. Een uitval van de centrale komt hoogst zelden voor en dat blijft de ambitie. Daar bovenop komt dat de centrale zeer flexibel is. Zij kan op korte termijn haar productie verlagen en verhogen. De capaciteit van de centrale is momenteel 560 megawatt, een equivalent van om en bij de 250 windmolens. 

De ombouw gaat gepaard met een tijdelijke inzet van vele honderden extra werkkrachten. Eens de productie gestart is, geeft de centrale naast de eigen personeelsleden nog eens werk aan minstens 150 mensen bij toeleveranciers. Bij Langerlo komt na de onzekerheid nu de motivatie terug om met veel enthousiasme de schouders onder het bedrijf te zetten.

Sp.a Limburg/Ludwig Vandenhove en de ACOD willen werk maken van een toekomstplan. We brengen mensen en ideeën samen om zowel specifiek voor Langerlo als voor de ganse energiesector de tewerkstelling en de economie te laten floreren, met respect voor andere maatschappelijke belangen. We kijken toe op de voorwaarden bij de besteding van de subsidies op het vlak van personeel, proberen onderzoek te stimuleren voor langetermijnoplossingen en plannen in dat kader al een eerste bezoek aan Energyville na de zomer.

Zie ook Vakbond energiesector op bezoek bij Ludwig Vandenhove van 06-07-2016 op deze website.