Emotionele intelligentie op school: goed idee

groepje leerlingen discussiëren voor schoolbord

In het Sint-Pietersinstituut in Turnhout kunnen de leerlingen van het 5de en 6de middelbaar het keuzevak emotionele intelligentie volgen.

“Om het te maken in het leven, is meer nodig dan een hoog IQ”, aldus lerares Elke Keersmaekers.

“Ik vind dat een goed initiatief”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Het zet aan tot nadenken om zoiets te veralgemenen.
Het past in mijn pleidooi om het onderwijs niet steeds meer in kwantitatieve termen te blijven uitdrukken, maar meer aandacht te hebben voor het menselijke, het mentale, het toekomstig functioneren van kinderen en jongeren in de maatschappij.

De terechte kritiek: moet de opvoeding en/of moeten de ouders hier niet voor zorgen? Moet de school dat ook nog eens doen?
Ik ben het hier mee eens. Maar we stellen steeds meer vast dat het in de realiteit niet (altijd) zo is. Dus moet daar iets aan gebeuren in welke richting dan ook en daar past dat keuzevak emotionele intelligentie goed in.
Een mooi experiment!”