Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

 

 

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad oktober

 

 

 

 

 

‘10 jaar gemeenschapswachten, die mee instaan voor de leefbaarheid en onze veiligheid!’

 

 

Beste Truienaar

 

 

Oktober is de maand van de energiebesparing!
Niet alleen om financiële redenen - steeds meer mensen krijgen het moeilijk om de stijgende verwarmingskosten te betalen - maar ook omwille van milieuredenen, hebben we er alle belang bij om zo zuinig mogelijk met energie om te springen.
De stad Sint-Truiden probeert op alle mogelijke vlakken een zo duurzaam mogelijk beleid te voeren, maar tracht ook via alle mogelijke middelen de bevolking aan te zetten om hieraan te participeren.
Sinds vorig jaar heeft de stad Sint-Truiden het zogeheten Kyoto-protocol ondertekend, hetgeen inhoudt dat wij het engagement zijn aangegaan om tegen 2012 maar liefst 7,5% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het huidige verbruik.
Elke Truienaar kan ook haar of zijn steentje bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot!

 

 

Bij het bezoek aan de diverse kerkhoven op het grondgebied van Sint-Truiden, zou ik u zeker willen uitnodigen om stil te staan bij het gedicht dat op deze diverse kerkhoven is aangebracht.
Dit initiatief, waarmee we in 2005 gestart zijn, is in die zin voltooid, dat er op elk (niet gesloten!) kerkhof een gedicht staat en inmiddels zijn al deze gedichten ook mooi gebundeld in een dichtbundel ‘Woorden sterven niet’.
Wie hiervoor interesse heeft, kan deze aanvragen via de bibliotheek of Toerisme Sint-Truiden.
Deze poëzie op kerkhoven is de aanzet om naar de toekomst toe nog meer poëzie op diverse publieke plaatsen in Sint-Truiden aan te brengen.

 

 

Tevens wil ik uw aandacht vragen voor het feit dat gemeenschapswachten, de vroegere stadswachten, inmiddels al 10 jaar actief zijn in de stad Sint-Truiden.
De gemeenschapswachten zorgen, samen met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst, voor een leefbare en veilige stad Sint-Truiden!

Vaak worden ze door de bevolking ondergewaardeerd. Nochtans vormen zij een essentieel onderdeel van een goed veiligheidsbeleid.
Rond die 10 jaar gemeenschapswachten zijn heel wat initiatieven opgezet. U leest hier meer over op pagina 4.

 

 

Tot slot wil ik nog uw aandacht vragen voor de ‘week van de medior en senior’. Meer informatie hierover vindt u in de folder, die middenin dit informatieblad zit.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester