Elke burger heeft recht op een betaalbare woning

“Politici hebben meer en meer een boekhoudersmentaliteit”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Volgens Barack Obama is het zelfs een Europees probleem: de Europese Unie (EU) probeert elk aspect van het leven in Europa te micromanagen (1).

Hoewel ik in mijn opleiding tot licentiaat (master) in de handels- en bestuurswetenschappen heel wat boekhouden gehad heb, voel ik mij daar niet echt en zeker niet altijd toe geroepen.

Politici moeten hun ideeën proberen door te drukken, moeten de maatschappij vorm geven of proberen te veranderen. En dan besturen. Niet omgekeerd!

Tijdens de laatste gemeenteraad in Sint-Truiden op woensdag 29 november 2017 was het weer zover.
De kansarmenvereniging 'Onder Ons' was erin geslaagd voldoende handtekeningen samen te krijgen om een punt te agenderen in verband met de huisvestingsproblematiek in Sint-Truiden, vooral het gebrek aan betaalbare woningen. Dit is trouwens een algemeen probleem in Vlaanderen. (2)
CD&V-burgemeester Veerle Heeren en Open Vld-voorzitter Pascy Monette van de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad sloofden zich uit om aan te tonen dat de stad Sint-Truiden voldoende doet en zelfs gemiddeld meer dan andere gemeenten.
Ze werden hierin bijgetreden door N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch, die nog meer cijfers aanhaalde.
De cijfers sloegen ons om de oren.
Enkel sp.a-fractieleider Filip Moers ondersteunde voluit de vraag.

Cijfers, akkoord, maar er is de vaststelling dat heel wat mensen, ook in Vlaanderen, geen degelijke woning kunnen krijgen, onder andere omwille van financiële problemen, discriminatie op de woningmarkt, onvoldoende sociale woningen ondanks de grote vraag, etc. Dus is er een wezenlijk probleem en moet de politiek daar iets proberen aan te doen.

En dan wordt er op donderdagmorgen 30 november 2017 een dringend agendapunt toegevoegd aan de OCMW-vergadering van diezelfde avond, dat enkele uren nadien gelukkig wordt teruggetrokken.
Ik citeer enkele passages:
Een toenemend aantal alleenstaanden is op zoek naar een betaalbare en kwaliteitsvolle (starters-woning).
Voor steeds meer alleenstaanden is het in Sint-Truiden een bijzonder moeilijke opdracht een betaalbare woning te verwerven. Als stad is het belangrijk om jonge mensen, starters, de mogelijkheid te bieden een zelfstandige woonvorm te vinden.
Het is belangrijk dat jonge starters een zelfstandig leven kunnen uitbouwen in de stad waar zij werken, waar hun familie verblijft, …
Om zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid te garanderen is het noodzakelijk om de maximale bewoonbare oppervlakte voor studio’s / appartementen met één slaapkamer te beperken tot 35 tot 40 m2.

De bovenvermelde 35 à 40 m2 is zo ongeveer een vierde tot de helft van wat gangbaar is in Vlaanderen en dus te weinig!

Onvoorstelbaar hoe deze CD&V-Open Vld-meerderheid met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving omgaat." 

(1)Obama kritisch voor Europese Unie. www.demorgen.be, 03-12-2017.
(2)Vlaanderen kampt met wooncrisis. De Morgen, 12-12-2017, p. 1. Woningen in de wachtrij. De Morgen, 12-12-2017, p. 1

Zie ook www.onderonsvzw.be en www.rimo.be

Zie ook Eenzaamheid van 01-12-2017 en Zorgbedrijf? Neen, geef ons maar het OCMW van 27-11-2017 op deze website.