Eerste studiedag ‘Senioren en Politiek’: geslaagd!

Op vrijdag 17 februari 2023 vond de eerste studiedag plaats onder het thema ‘Senioren en Politiek’ in het provinciehuis in Leuven, Provincieplein 1.
Organisatie: Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-Senioren, S-Plus en VOORUIT.

“Een geslaagde organisatie met meer dan 200 aanwezigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die de studiedag voorzat en modereerde.

Het thema was dit keer eerder algemeen rond het welbevinden van senioren en federaal met de pensioenproblematiek en de gezondheidszorg.
De volgende studiedagen draaien rond Europese, Vlaamse en gemeentelijke thema’s.

Minister van State Louis Tobback leidde in zijn eigen Leuven de studiedag in.

Daarna kwam professor doctor Christel Geerts aan bod met een analyse van de seniorenpopulatie afgezet tegenover de ganse bevolking. Opvallend: zij spreekt over ‘oudere volwassenen’ in plaats van ‘senioren’.

Tot slot spraken VOORUIT-voorzitter Conner Rousseau over de pensioenen en vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke over de gezondheidszorg.

 

Er waren heel wat vragen vanuit het publiek.
Zoveel dat we ze niet allemaal individueel hebben kunnen beantwoorden en een aantal antwoorden schriftelijk zullen bezorgd worden met de schema’s van de toespraken van de sprekers.

Tot slot volgde er een afsluitende receptie.”

Hieronder vindt u de korte inleiding, die Ludwig Vandenhove gaf.