Een waterscan voor elk gezin

Dat is het voorstel van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV).
Het past binnen mogelijke oplossingen voor de droogte- en waterproblematiek.

Ik vind dat een goede suggestie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik heb er een schriftelijke vraag over gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Zij staat zeker niet afkerig tegenover het voorstel.
Er zal bekeken worden in het kader van de Blue Deal om deze aanbeveling van de SERV in concreto om te zetten.

Ik vraag hierbij bijzondere aandacht voor de kansengroepen.
Op deze manier kan een gratis waterscan bijdragen aan de vermindering van het armoedeprobleem in Vlaanderen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.