Een dubbelzinnig gevoel!

"Ik heb een dubbelzinnig gevoel bij de aanwervingen, die we op dit ogenblik bij de provincie Limburg doen en ik kan begrijpen dat ook potentiële kandidaten dat hebben", zegt gedeputeerde van personeel Ludwig Vandenhove. "Maar de provincie Limburg blijft een goede werkgever."

"Als de Vlaamse regering woord houdt, blijft de provincie Limburg na 1 januari 2017 bevoegd voor de grondgebonden aangelegenheden.
Functies, die openkomen binnen die bevoegdheden, moeten opgevuld worden als we die taken goed willen blijven uitoefenen", aldus Ludwig Vandenhove. 

Hieronder vindt u het interview dat hierover in de bijlage De Markt van de weekendeditie van Het Belang van Limburg van zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april 2015 (p. 51) verscheen (www.Jobat.be/limburg).


Zie ook ‘Geen positieve boodschap voor provinciepersoneel’ van 06-01-2015 op deze website.