'Drie eenzame doden: het is genoeg geweest'

 

Dat is de titel van een artikel in de krant De Standaard van donderdag 2 augustus 2017 op pagina 13.[1]

"Triestig", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "En typisch dat dit relatief klein en pas op pagina 13 staat in plaats van op het voorblad.

Het gebeurt nu in Brugge, maar het kan evengoed overal in Vlaanderen gebeuren.
We moeten er met zijn allen beschaamd over zijn.
Dit zijn fundamentele maatschappelijke en politieke problemen, niet de detailproblemen, waar we dagelijks mee bezig zijn. Ja, dat is de betekenis van 'prioriteiten'.

We leven in een van de rijkste regio's in de wereld en dan dit.

Dit fenomeen heeft niet noodzakelijk iets te maken met het armoedeprobleem.

De stad Brugge gaat nu een 'Eenzamenplan' opstellen.
Heel goed, maar dit moet het probleem zijn van heel onze samenleving en heel de politiek.
Het is zelfs niet op de eerste plaats een politiek probleem, maar van de familie, de buren,  etc.
De politiek kan wel een andere mentaliteit creeëren.

Dit komt ervan als de postbode geen tijd meer heeft om eens een praatje te slaan, als de wijkagent eerder op (denkbeeldige) terroristen moet jagen in plaats van de buurt of de wijk te kennen, als er geen sociale controle meer is via lokale winkels of cafés, als de huisvuilophaling meer en meer geprivatiseerd verloopt en 'de huisvuilmannen' hun klanten niet meer kennen, etc.

Vlaanderen zou een algemeen kader moeten uittekenen, zodat elke gemeente een eenzamenplan kan opstellen.
De voorwaarde: dat we dat dan weer niet plaatsen tegenover de economische vraag, die de laatste tijd meer en meer opduikt wat de waarde van een mensenleven is."

 Zie ook De champetter van 29-07-2017 en Het woord PRIORITEIT heeft een betekenis in het woordenboek! van 12-07-2013 op deze website.[1] ‘Je kunt iemand ook niet dwingen om zijn huis uit komen’ (pagina 8) en ‘Als de dood de dode opnieuw een naam geeft’ (pagina 2), beide uit De Standaard van zaterdag 5 augustus 2017.