Dossier Technicum: nooit problemen over geweest!

“Over het plaatsen van een hek om de speelplaats van het Technicum af te sluiten tijdens de schooluren en ’s nachts is er nooit een politiek probleem geweest en is steeds de timing gevolgd, zoals voorgesteld door de verantwoordelijken van de school zelf.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. Hij zegt dit naar aanleiding van de tussenkomst van CD&V-gemeenteraadslid Liesbeth Leemans tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 13 februari 2012.

Ludwig Vandenhove:”Het college van burgemeester en schepenen heeft hierin steeds hetzelfde standpunt ingenomen:
-          de slagbomen worden vervangen door een hek, zodanig dat tijdens de schooluren en ‘s nachts niemand, buiten personen, die iets met de school te maken hebben, de speelplaats binnen kunnen;
-          de afspraken voor het openen en het sluiten van het hek en met de vzw WIRIC blijven dezelfde, dus buiten schooltijd kan het verkeer passeren en kunnen de buurtbewoners hun auto parkeren.

 

 

 

 

Enkel CD&V-schepen Bert Stippelmans en Pascal Vossius hebben parallel in augustus/september 2009 een persbericht verspreid, waarbij de school permanent zou afgesloten worden, hoewel ze in het college van burgemeester en schepenen een ander standpunt mee innamen.
De bedoeling hiervan, tenzij politiek, begrijp ik tot op vandaag nog altijd niet.

Ik begreep eveneens de tussenkomst van CD&V-gemeenteraadslid Liesbeth Leemans niet tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 13 februari 2012 toen zij de vraag stelde waarom dit dossier zo lang aansleept.
Wij houden rekening met de timing, die het Technicum zelf altijd voorgesteld heeft.
Enkele weken geleden is hier nog een vergadering met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken, de verantwoordelijken van het Technicum en mijzelf over geweest en vorige week zijn er afspraken gemaakt inzake de bouwvergunning voor de poort en de eigendomsoverdracht van de grond vanuit de stad naar de inrichtende macht, die hiervoor nodig is.
Normaal passeert alles via de gemeenteraad voor het groot verlof en kan het Tecnicum de werken (laten) uitvoeren tijdens dat groot verlof.

 

 

Deze informatie kan perfect parallel gecheckt worden via het Technicum.

 

 

Ik vind het spijtig dat op deze manier, ofwel bewust ‘om interessant te doen’, ofwel omdat schepenen en/of gemeenteraadsleden hun dossiers onvoldoende of niet kennen, zelfs positieve aangelegenheden waarrond objectief geen problemen bestaan, in twijfel getrokken worden.

 

 

Zie ook de tekst ‘Speelplaats Technicum: je moet maar durven!’ van 5 september 2009 op deze website.