Domein Speelhof Sint-Truiden: onderhoud graag!

“Bijna een jaar geleden schreef ik ongeveer dezelfde tekst op mijn website en facebook”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Inmiddels is er weinig veranderd. Zo staat er nog steeds geen nieuwe pomp in de slotgracht van het  domein Speelhof met alle gevolgen van dien voor de natuur en voor de vissen.

Wie regelmatig het domein Speelhof bezoekt, zoals mijn oude schoolmakker Erwin (Breesch) dagelijks doet, kan er niet langs kijken: op diverse plaatsen in de slotgracht heeft het water een vieze kleur en een vieze geur, zeker op die plaatsen waar veel rottende bladeren liggen. Gevolg: vuil water, stank, overlast.
Neen, en dit heeft niets te maken met de droogte. Wel met het ontbreken van een pomp of pompen, die het water van de bron in de slotgracht stuwen.

 

Een jaar geleden heb ik dat al gemeld, ook schriftelijk, aan de stad Sint-Truiden, zoals het hoort als burger en als democratisch verkozene.
Ik kreeg toen het volgende antwoord en ik citeer:
“De dienst Facility had nog geen melding gekregen dat de pomp stuk was. De werkmannen hebben de pomp onderzocht en er is vastgesteld dat ze stuk is. De dienst heeft niet de expertise om deze zelf te herstellen, daarom is er een offerte aangevraagd bij een externe firma, Automatic Spraying Systems. Zodra deze binnen is en de goedkeuringsprocedure is doorlopen, zal de pomp hersteld worden.”
We zijn nu een jaar later en inmiddels is er niets gebeurd.
Nog erger, er is geen enkele pomp meer te bespeuren.

Het ontbreken van een pomp heeft er ook voor gezorgd dat er ondertussen heel wat vissen zijn ‘gesneuveld’.

  

Wanneer gaat het cd&v-Open Vld-N-VA-stadsbestuur eindelijk het nodige doen voor de natuur en voor het dierenwelzijn?
Bij het begin van het groot verlof hebben collega Johnny Vangrieken en ik hetzelfde gesignaleerd over de vijver in het stadspark.
Enkele weken nadien is er dan ingegrepen en wij hopen dat nu na een jaar hetzelfde gebeurt op het domein Speelhof.

Het komt altijd op hetzelfde neer: een stadsbestuur dat met veel zaken gewoon niet bezig is. En dat is geen kwestie van geld, wel van organisatie. Nochtans behoort dit ook tot het besturen en beheren van de stad Sint-Truiden: koesteren en onderhouden wat je hebt, zo een groene long vlakbij het centrum van Sint-Truiden.

Los van deze pomp(en) is het noodzakelijk dat de slotgracht en de vijvers eens behoorlijk proper zouden gemaakt worden.
De laatste keer dat dit enigszins grondig is gebeurd, is ergens halfweg de drie legislaturen dat ik burgemeester geweest ben.
Ik neem aan dat bij de globale herinrichting en restauratie van het domein Speelhof hier werk van zal gemaakt worden. Maar voorlopig is er hieromtrent geen beweging te zien op het domein. Nochtans zijn die plannen groots aangekondigd in 2020 met de start der werken in 2021. Of was dat weer aankondigingspolitiek?

Het water regelmatig verluchten, is het meest dringend dat moet gebeuren in het Speelhof. Maar er zijn nog een aantal euvels, die dringend onderhoud en/of herstelling vragen. Wat heeft het bijvoorbeeld voor zin om nieuwe, jonge bomen te planten als die dan overwoekerd worden door onkruid dat niet gewied wordt?

Of de onveilige situatie langs de Speelhoflaan, waar de afsluiting op diverse plaatsen stuk en/of verouderd is.

 

cd&v, Open Vld en N-VA: aan de slag!”

Hieronder vindt u het artikel dat de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be eraan wijdt. (1)